"พิจารณา"คน 4 ประเภท

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2558

 

"พิจารณา"คน 4 ประเภท

 

"พิจารณา"

คน 4 ประเภท

1.คนที่ คิดได้ พูดไม่ได้ ทำไม่ได้ เขาคือ"นักคิด"
2.คนที่ คิดได้ พูดได้ ทำไม่ได้ เขาคือ"นักวิชาการ"
3.คนที่ คิดได้ พูดไม่ได้ ทำได้ เขาคือ"นักรบ"
4.คนที่ คิดได้ พูดได้ ทำได้  เขาคือ"นักบริหารที่มีความสามารถ"

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร