การพัฒนาวัด

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2558

 

การพัฒนาวัด

 

ทุกครั้งที่เราพัฒนาวัด
ช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ
บุญก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้ง
จะได้รับอานิสงส์ คือ เราจะมีจิตใจงดงาม
รูปร่างได้สัดส่วน ผิวพรรณวรรณะผ่องใส มี
อาภรณ์ เครื่องประดับ เสนาสนะ บ้านเรือน ที่อยู่
อาศัยงดงามประณีต จะได้พบเจอแต่สิ่งที่น่า
รื่นรมย์ จะไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับให้เกียรติ
อย่างดี จะถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ
คุณสมบัติ นิพพานสมบัติ และทิพยสมบัติก็จะ
บังเกิดขึ้นในสรวงสวรรค์ของเราด้วย

 

๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)