ตั้งใจมั่นอยู่ในบุญ

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2558

 

ตั้งใจมั่นอยู่ในบุญ

 

ตั้งใจมั่นอยู่ในบุญ

                  ให้ตั้งใจมั่นอยู่ในบุญของเราทีเดียว  เหมือนพระพุทธเจ้า  เมื่อเจออุปสรรค  ท่านไม่คิดเรื่องอื่นเลย  ท่านไม่หงุดหงิด งุ่นง่าน  ฟุ้งซ่านรำคาญใจ  ไม่วิตกไม่กังวลอะไรทั้งสิ้น  อยู่ตัวคนเดียวอย่างนั้นแหละ  ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์  สู้กับศึกของมาร  พญามารมาเบียดเบียนมารุกราน  ท่านมั่น ใจใสแน๋ว  นึกถึงบุญบารมี  ท่านนึกถึงบุญอย่างเดียว นึกถึงทานบารมี  ศีลบารมี  เนกขัมมบารมี ปัญญา  วิริย  ขันติ  สัจจะ  อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา บารมีทั้งหมดทั้งหลาย ทั้งอุปบารมี  ปรมัตถบารมี  ความดีทั้งหมดที่สร้าง มาให้มาช่วย  ไม่ได้ลุกจากที่เลย  ท่านนิ่งอยู่อย่างนั้นอย่างเดียว ใจปักนิ่งไม่หวั่นไหว ไม่วิตก ไม่กังวล  ตายเป็นตาย อะไรจะเกิดขึ้น ไม่กังวลทั้งสิ้น  ปักมั่นอยู่ในความดีที่ตัวทำ เอาไว้ 

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร