ทำไม..ต้องเข้าถึงธรรมก่อนตาย?

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

ทำไม..ต้องเข้าถึงธรรมก่อนตาย?

 

ทำไม..ต้องเข้าถึงธรรมก่อนตาย?
           หากเราเข้าถึงธรรมก่อนตาย เข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระ เมื่อถึงวันหมดอายุขัย เราจะไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัย อย่างบางคนทำบาปไว้มาก นอกจากจะทรมานจากการเจ็บป่วย ในวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว ยังเห็นภาพกรรมนิมิตไม่ดีที่เคย ทำไว้ในอดีตมากมาย จึงหวาดหวั่นต่อมรณภัย เนื่องจาก ไม่รู้ว่าหลังตายแล้วจะไปไหน จะมีความทุกข์ทรมานหลังจาก ตายแล้วอย่างไร อีกทั้งหลังตายแล้วก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาย ยังมาวนเวียนหาญาติพี่น้องหรือถูกดึงดูดไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดี ทันที เนื่องจากไม่มีบุญจากการเข้าถึงธรรมหรือบุญใหญ่ที่เคยทำช่วยไว้
          แต่คนที่เข้าถึงธรรมก่อนตาย เมื่อกายละเอียดหลุดออก จากกายหยาบแล้ว เขาจะรู้ตัวได้ทันทีว่าตัวเองตาย อีกทั้งกาย มนุษย์ละเอียดยังเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ได้เร็ว
          มากไปกว่านั้น ถ้าเข้าถึงธรรมในระดับที่ละเอียดมาก ก็จะสามารถรู้วันตายของตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งการรู้วันตาย มีข้อดี คือ สามารถตายก่อนตายได้ โดยใช้วิชชาที่ได้จากการ ฝึกสมาธิชั้นสูงถอดกายละเอียดออกจากกายหยาบออกไป ได้ก่อน ทำให้ไม่ทรมานจากการเจ็บป่วยในขณะที่มรณภัย ใกล้มาถึง
          ที่สำคัญ การเข้าถึงธรรมขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ยังทำให้ เรามีโอกาสไปศึกษาวิชชาธรรมกายและเกิดความสุขที่แท้จริง ในปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้เราเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มาก ซึ่ง การเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มากมีประโยชน์ คือ เวลาจะทำบุญ อะไรก็จะได้บุญมากกว่าปกติ เพราะว่า..ตัวผู้ทำมีความ บริสุทธิ์มาก อีกทั้งทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นยังประณีตละเอียด กว่าคนที่ไม่เข้าถึงธรรมอีกด้วย

 

 

 

ฉบับที่ ๑๔๖
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗