ทางมาแห่งความเสื่อม

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2548

 

ทางมาแห่งความเสื่อม

 

“คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา
และนักเลงการพนัน
ย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้วๆ
ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหาย”


สุ. ขุ. ๒๕/๓๔๗