พวกเราทั้งหมดต้องไปนิพพาน

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2558

 

พวกเราทั้งหมดต้องไปนิพพาน

 

         พวกเราทั้งหมดต้องไปนิพพานเหมือนกันหมด แต่ว่าต่างกันตรงที่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ไม่เหลือเลยสักคนเดียว ที่แก่ ๆ แล้วก็ไปนิพพานหมด  ปฏิบัติถูกส่วนนะ ถ้าไม่ถูกส่วนช้าหนัก ไม่ไปเหมือนกัน แต่ว่าถึงนาน ๆ หนักเข้า ๆ มันก็ไป...ไม่หลงเหลือทีเดียว  ถ้าจะพูดเรื่องไปนิพพานทั้งหมดนะ ดู ๆ มันจะเหลือวิสัยไอ้คนเกเรเกท่ามันจะไปไม่ได้ ชาติหนึ่งมันเกเรเกเส ชาติหนึ่งมัน ลามก ไอ้ชาติต่อ ๆ ไปมันจะดีขึ้นมั่งซิ มันก็มันคงมีบุญบ้างสิชาติใดชาติหนึ่ง

 

 

 

 พระมงคลเทพมุนี  โอวาทปาฏิโมกขาทิปาฐะ (ไม่ระบุวันที่)

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร