การตัดสินใจ เพียงครั้งเดียว

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

 

One critical decision 
can change your life.

 

การตัดสินใจ
เพียงครั้งเดียว
อาจเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งชีวิต 

 

คำคมจาก ... คมธรรม