การมีความสุข

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

 

All happiness or unhappiness solely depends

upon the quality of the object to which

we are attached by love.

 

การมีความสุขหรือการไม่มีความสุข

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งของที่เราเอาใจไปผูกพัน

 

 

Baruch Spinoza

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร