อานิสงส์ของอาหาเรปฏิกูลสัญญา

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2558

 

 อานิสงส์ของอาหาเรปฏิกูลสัญญา

1.ไม่ยินดีในรสอาหาร บริโภคเพียงเพื่อดำรงชีวิตอยู่

2.ละกามคุณ 5 ได้ (กามคุณ 5 ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส)

3.เห็นความเกิดดับของรูปขันธ์ ความเกิดดับของรูปกายในคนที่เกิดจากอาหาร ความเกิดดับของจิตขณะบริโภคและหลังบริโภค

4.เจริญกายคตาสติไปในขณะนั้นด้วย คือ พิจารณาความเป็นปฏิกูลโดย เลือด น้ำเหลือง เสมหะ เป็นต้น

5.รู้ลักษณะของคำข้าว.

6.อยู่เป็นสุข

7.เข้าถึงอมตภาพ (พระนิพพาน)

            นักศึกษาได้ศึกษาเรื่องราวของอาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้ว ขอให้นักศึกษาได้นำวิธีการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญานำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้นักศึกษาเข้าใจถูกถึงวัตถุประสงค์การกินที่แท้จริง และจะเป็นหนทางที่พัฒนาคุณภาพจิตให้สูงส่งขึ้นตามลำดับ

----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008471687634786 Mins