ค้นหาข้อบกพร่องในตัว

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2558

 

 

Search for weaknesses 
and get rid of them, and 
search for strength and 
develop them.

ค้นหาข้อบกพร่องในตัว
เพื่อกำจัด
ค้นหาข้อดีในตัวเพื่อพัฒนา
ให้ยิ่งขึ้น

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร