คำพูดเป็นของฟรี

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2558

คำพูดเป็นของฟรี

 

Words are free. 
Say good words and 
people will love you.

คำพูดเป็นของฟรี
หมั่นพูดถ้อยคำที่ดี
ย่อมมีแต่คนรัก 

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร