ดูอย่างไรว่า...ชีวิตมีกำไรหรือขาดทุน

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2558

 

ดูอย่างไรว่า...ชีวิตมีกำไรหรือขาดทุน

 

 ดูอย่างไรว่า...ชีวิตมีกำไรหรือขาดทุน
           มีคนบอกว่าเกิดมาต้องหากำไรให้ชีวิต โดยเอาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุด ต้องดื่มต้องกินของอร่อย ๆ ต้องไปเที่ยวรอบโลก ต้องมีแฟนเยอะ ๆ ต้องหาประสบการณ์แปลกแหวกแนว ต้องใช้ของดีมีคุณภาพ สรรหาของราคาแพง ๆ ไว้ประดับบารมี ถ้าได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีกำไรชีวิต...
       แต่ลองมานึกดูเถิด หากเราได้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แต่ชีวิตหลังความตายเราต้องไปใช้ชีวิต ใหม่ในอบายภูมิอย่างทุกข์ทรมาน ต้องตกนรกอย่างยาวนาน อย่างนี้ยังจะเรียกว่า เกิดมาได้ กำไรชีวิตไหม ในเมื่อชาติที่ไปเกิดใหม่กลับมีสภาวะตกต่ำทรมานแสนสาหัสไปกว่าเดิม
          หากเรามาศึกษาความรู้ในทางพระพุทธศาสนาจะพบว่า ผู้ที่เกิดมาแล้วได้กำไรชีวิตไปจริง ๆ ก็คือ ผู้ที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต ได้พบความสุขสงบจากการหยุดสนิทของใจ ได้เข้า ถึงพระธรรมกายภายในตัว เพราะถ้าเป็น ดังนี้เราถึงจะสามารถปิดนรกเปิดสวรรค์ให้แก่ตัวเอง ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าได้กำไรชีวิต
          ฉะนั้น จงให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเถิด อย่ามัวปล่อยเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ อีกเลย เพราะช่วงเวลาแห่งความแข็งแรงของชีวิตมีจำกัด ดังนั้นเราต้องหยุดใจให้ได้ก่อนสิ่ง อื่นทั้งหมด เพื่อให้เราเกิดมาได้กำไรชีวิตไปจริง ๆ 

 

 

 

ฉบับที่ ๑๕๓
ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ ๒๕๕๘