บัณฑิต

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2548

 

 

บุคคลไม่ควรนิยมการกล่าวคำเท็จ

ไม่ควรทำความเสน่หาในรูปโฉม

ความกำหนดรู้มานะ และประพฤติงดเว้นจากความผลุนผลัน


 

ขุ. มหา. ๒๙/๕๑๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร