อยู่ตรงไหนที่เย็นใจ

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2558

 

อยู่ตรงไหนที่เย็นใจ

 

ไปอยู่ตรงไหน.... 
ก็ให้เป็น
ที่เย็นใจ ของคนรอบข้าง
ไม่ใช่ไปอยู่ตรงไหน อยู่ใกล้ใคร ใครเขาก็ร้อนใจ
เป็นคนใจเย็น นี้เย็นที่ใจเราก่อนเลย...

 

ณ สติจับใจ