มนุษย์ทุกคนในโลกล้วนมีพระธรรมกาย

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2558

 

มนุษย์ทุกคนในโลกล้วนมีพระธรรมกาย

 

พระธรรมกาย 
คือ พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลก
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใด
จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ขึ้นชื่อว่า เป็นมนุษย์
ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้น

 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๒ กันยายน  ๒๕๔๘