เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2558

 

 

 

When a tree grows 
up big, don't forget 
that it grew from 
a small seed. 

เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
จงอย่าลืมว่า มาจาก
เมล็ดเล็กๆ 

 

คำคมจาก ... คมธรรม

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร