" ใจสงบพบความสว่าง..."

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2558

 

" ใจสงบพบความสว่าง..."

 

" ใจสงบพบความสว่าง..."

" สมหวังดั่งใจ..."

" ภูมิคุ้มกันของใจ..."

At last you win ในที่สุดคุณก็ชนะ