ความรู้ภายใน

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2558

 

ความรู้ภายใน

 

ความรู้ภายใน เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ไม่มีสอนในสถาบันใดในโลก 
มีแต่สถาบันภายในตัวของมนุษย์เท่านั้น

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

 

 Total Execution Time: 0.0039813001950582 Mins