แอพพลิเคชั่น บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดฟรี แอพ บทสวดมนต์( เริ่มต้น)
 

บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

       แอพพลิเคชั่นหนังสือสวดมนต์บทนี้เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทสวดต่างๆ ให้ทุกท่านได้ฝึกสติ สมาธิ ธรรมะ และปัญญา จากการสวดมนต์ภาวนาอานิสงฆ์การสวดมนต์
  - บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ
  - ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมี
  - ปัดเป่าอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคล
  - ป้องกันภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง
  - ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
  - ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดี มีชัยเจริญงอกงามในชีวิต


บทสวดมนต์ในแอพพลิเคชั่นนี้จะประกอบไปด้วย

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทชัยมงคลคาถา
พระคาถาชินบัญชร
คำถวายเงินทำบุญ
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำถวายข้าวใส่บาตร
คำอาราธนา ศีล5
คำถวายของใส่บาตร
คำกรวดน้ำ

 

รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ

พระพุทธมนต์

บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

บทสวดมนต์( เริ่มต้น)

บทสวดมนต์( เริ่มต้น)