พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย…ตอนที่๔
...อ่านต่อ
สำหรับผู้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาตลอด ถึงแม้จะมีความรู้ทางโลก และทางธรรมมามากเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อได้ลงมือศึกษาพระไตรปิฎกแล้วจะพบว่า แม้เราจะศึกษามาอย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว เมื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในภาคปฏิบัติเรายังมืดแปดด้าน เพราะคำแต่ละคำที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก หรือที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของ
...อ่านต่อ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการพระพุทธศาสนา ระหว่างสถาบันธรรมชัย ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเฉวียนจั้ง ประเทศไต้หวัน
...อ่านต่อ
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งนับว่าเป็นอำเภอแรกของโลก ที่จัดพิธีตักบาตรพระตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 ณ ถนนสีคิ้ว – ชัยภูมิ บริเวณสามแยกไฟแดง ถึง หน้าโรงพยาบาลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
...อ่านต่อ
๔.การตั้งโรงครัว เมื่อหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ท่านได้ดำเนินการก่อตั้งโรงครัวขึ้นเพี่อถวายอาหารแก่พระภิกษุสามเณร เพราะสมัยที่ท่านเคยอยู่วัดพระเชตุพนฯ และประสบความลำบากในเรื่องอาหารบิณฑบาต ท่านจึงตั้งมโนปณิธานไว้ว่า เมื่อมีโอกาสจะตั้งโรงครัวเลี้ยงอาหารพระภิกษุสามเณร เพื่อจะได้มีเวลาและโอกาสในการศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมได้เต็มที่
...อ่านต่อ
พิธีมอบสิ่งของให้กับพุทธบุตร 266 วัด ประชาชนชาวไทยพุทธ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย เป็นการรับมอบที่ อำเภอกาบัง และ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย…ตอนที่๒
...อ่านต่อ
ปัจจุบันแม้จะมีนวัตกรรมล้ำยุคมากมาย เพียงไร แต่ก็ยังไม่มีสิ่งใดที่สามารถขจัดความมืดบอด ของอวิชชาและนำพามนุษยชาติทั้งหลายให้หลุดพ้น จากความทุกข์ในสังสารวัฏไปได้แต่นับเป็นความโชคดีของมวลมนุษยชาติ ที่พระมงคลเทพมุนีได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และนำมาสั่งสอนเผยแผ่ได้อย่างกระจ่างชัดที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีบูรพาจารย์ท่านใดในอดีตได้เคยกระทำมาก่อน
...อ่านต่อ
การอยู่จำพรรษา หมายถึง การที่พระภิกษุเริ่มพำนักอยู่ในอารามระหว่างฤดูฝน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น กำหนดตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ยกเว้นแต่เหตุจำเป็น เช่น ไปรักษาศรัทธาญาติโยม เป็นต้น ทรงอนุญาตให้ไปได้ภายใน ๗ วัน หรือที่เรียกว่า “ สัตตาหกรณียะ”
...อ่านต่อ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถระ ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม, รองแม่กองงานพระธรรมทูต, ประธานคณะพระธรรมจาริก, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) ,เจ้าคณะใหญ่หนเหนือและแม่กองบาลีสนามหลวง และเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
...อ่านต่อ
การช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆ รวมทั้งชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยจากแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2551
...อ่านต่อ
บริเวณถนนมังกรทอง หรือถนนเยาวราช เขตกรุงเทพมหานคร จัดมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ ในพิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 11,250 รูป ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง และเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
...อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 มีพิธีตักบาตรพระ 1,116 รูป ณ หน้าศูนย์การค้ากรีนเวลท์ – คาร์ฟูร์ พระราม 2 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพเมธี รองเจ้าคณะภาค 9 ประธานคณะผู้ปฏิบัติแทนเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวรราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายโสภณ โพธิสป ผอ. เขตบางขุนเทียน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรพระในครั้งนี้ได้มีการประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงร่วมด้วย
...อ่านต่อ
พุทธศาสนิกชนในชุมชนตลาดไท จังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันจัดเพื่อฟื้นฟูศีลธรรม สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพื่อรวมพลังชาวพุทธช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 บริเวณลานกิจกรรมตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชน ตลอดจนพ่อค้า แม่ค้า จำนวนมากได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวมาร่วมในพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป
...อ่านต่อ
“เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี” อันหมายถึง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระจำนวน 3,250 รูป เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม 2551 จัดพิธี ณ ถนนอุปราช หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจาก
...อ่านต่อ
เมืองเพชรบุรี จัดตักบาตรพระ 1,859 รูป คณะสงฆ์อำเภอเมืองเพชรบุรี ชมรมเพชรบุรีสีขาว และศูนย์กัลยาณมิตรเพชรบุรี ร่วมจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา บริเวณสี่แยกถนนราชวิถี หน้าเขาวังศาลากลาง ถึงแยกไปรษณีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
...อ่านต่อ
วัดพุทธโกเธนเบิร์ก จัดบวชอุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
...อ่านต่อ
ชาวอุตรดิตถ์ จัดตักบาตรพระ 1,500 รูป สำหรับกระแสของการทำความดี ที่กำลังแพร่ขยายไปยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศ อย่างไม่หยุดยั้งในขณะนี้ คือโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
...อ่านต่อ
ชาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนกว่านับหมื่นคน ประกอบด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเป็นจำนวนมาก ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมทำบุญพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวนกว่า 1,200 รูป ที่กราบอาราธนานิมนต์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
...อ่านต่อ
นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยคณะสงฆ์อำเภอนครชัยศรี ชมรมนครชัยศรีร่มเย็นและศูนย์กัลยาณมิตรนครปฐม ร่วมกันจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย จัดงาน”วันสมาธิโลก” มุทิตาสักการะพระภิกษุ ป.ธ.9 ทั่วประเทศ ปีที่ 21
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร