มูลนิธิธรรมกายร่วมกับองค์กรพุทธนานาชาติ จากประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ ศรีลังกา และออสเตรเลีย นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และประชาชนที่ประสบภัยจากพายุไซโคลนนากีสในสหภาพเมียนม่าเป็นครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานแถลงข่าวการเปิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ดาวแห่งความดี V-Star ครั้งที่ 2 ณ อาคาร Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานแถลงข่าวการเปิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ดาวแห่งความดี V-Star ครั้งที่ 2 ณ อาคาร Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
งานบุญครั้งประวัติศาสตร์อันงดงามยิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ของแผ่นดินธรรม เมืองอ่างทอง เมื่อพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ได้หลั่งไหลมาร่วมตักบาตรพระ 1,410 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายนพุทธศักราช 2551
...อ่านต่อ
พุทธบริษัท 4 ได้ให้ความตื่นตัวในการจัดตักบาตรพระ และประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามยิ่ง ในจังหวัดที่มีคำขวัญที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ นั้นคือจังหวัดสมุทรสาคร” จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,500 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2551 บริเวณถนนนรสิงห์ สี่แยกน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
...อ่านต่อ
อีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกของไทย รวมใจสร้างมหากุศลครั้งใหญ่ ในจังหวัดชลบุรี ด้วยความรู้สึกที่ดี พร้อมความประทับใจในบรรยากาศ ภาพประวัติศาสตร์ กับจังหวัดที่มีคำขวัญว่า “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย อย่างจังหวัดชลบุรี” กับพิธีตักบาตรพระ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
...อ่านต่อ
งานบุญในพิธีตักบาตรพระ ที่เมืองพระ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 สถานที่จัดงาน ณ ถนนบริเวณหน้าสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
...อ่านต่อ
กระแสของการทำความดี ที่ตอนนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้ง 76 จังหวัด นั่นคือโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
งานบุญตักบาตรฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่จังหวัดจันทบุรี และรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหอนาฬิกา หน้าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุ 1,700 รูป ขึ้น
...อ่านต่อ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกทางหนึ่ง และเป็นตัวช่วยสำคัญทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากมีสื่อดี ๆ นำมาใช้ ด้วยเห็นความสำคัญดังกล่าว วัดพระธรรมกายจัดให้มีถวายสื่อการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนาให้กับครูพระ ซึ่งที่ผ่านมานำถวายในจังหวัดสุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
อีกหนึ่งอำเภอของพื้นที่ในจังหวัดทางภาคเหนือ จัดงานบุญตักบาตรคณะสงฆ์ครั้งสำคัญ ระดับจังหวัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ด้านหน้าลานเอนกประสงค์ หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจทั้งจาก ประชาชน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา เป็นจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวนกว่า 1,268 รูป
...อ่านต่อ
นับเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ที่สถานการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่พุทธบุตรผู้รักษาพระพุทธศาสนา ก็ต้องประสบภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีนั้นด้วย เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตรและพี่น้องในภาคใต้ ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
...อ่านต่อ
ข้าราชการทหาร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน พร้อมเพรียงกันจัดงานบุญถวายมหาสังฆทานตักบาตรพระเป็นจำนวนมาก อันเป็นมหากุศลใหญ่อีกครั้งที่ได้ร่วมกันจัดให้มีขึ้น โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จาก กรุงเทพมหานคร ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการจัดงานตักบาตรพระ 1,250 รูปขึ้น ณ นันทอุทยาน สโมสรทหารเรือ ถนนอิสรภาพ 44 โดยได้รับความเมตตาจาก
...อ่านต่อ
ชาวจังหวัดพิจิตร นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ ได้ร่วมกันจุดประกายแสงสว่างให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย นั้นคือประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 3,700 รูป ที่จังหวัดพิจิตร ตามโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
...อ่านต่อ
การจัดงานบุญจากภาคพื้นยุโรป ประเทศสวีเดน วัดพุทธโกเธนเบิร์ก จัดพิธีอัญเชิญพระประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีพระปฤษฎางค์ สมังคิโก เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จำนวน 10 รูป และสาธุชนกว่า 200 คน ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระประธาน ณ หอประชุมเฟาเก็นฮู้ด เขตฮีสซิ่งบัคกา ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ตามเวลาในประเทศสวีเดน
...อ่านต่อ
นับเป็นครั้งที่ 4 แล้{mosimage}วในการส่งมอบความช่วยเหลือ ของมูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิ Life Education ของพระธรรมาจารย์ไห่เทา แสงสว่างแห่งประเทศไต้หวัน ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีส ประเทศสหภาพเมียนม่าอย่างต่อเนื่อง จากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคส่งตรงถึงกรุงย่างกุ้ง ทั้งจากกการขนส่งทางบกและทางอากาศ สำหรับทางบกได้จัดส่ง สังกะสีจำนวน 5,500 แผ่น พร้อมตะปู น้ำหนักรวม 16 ตัน ผ่านทางเมืองเมียววดี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,200 กว่ารูป จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ถนนชัยณรงค์ เขื่อนเรียงหิน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชสิริชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก ดร. ประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
...อ่านต่อ
อีกหนึ่งจังหวัดแห่งภาคอีสาน พุทธศาสนิกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ สนามนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
...อ่านต่อ
รวมใจชาวภาคใต้ ด้วยจังหวัดสงขลาจัดทำบุญสร้างมหากุศลถวายสังฆทานตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 1,000 กว่ารูป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ถนนหน้าวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาธีรวัฒน์ สุภจาโร รองเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
...อ่านต่อ
ชาวราชบุรีพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีพุทธบุตรมาเป็นเนื้อนาบุญมากกว่า 1,250 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2551 จัดขึ้นบริเวณถนนที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 6.30 น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวที
...อ่านต่อ
เชียงราย อีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือ พร้อมเพรียงกันจัดพิธีตักบาตรคณะสงฆ์นับพันรูป พร้อมทั้งพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแห่งชีวิต ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2551 ณ ถนนธนาลัย หน้าสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ. เชียงราย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย
...อ่านต่อ