อีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกของไทย รวมใจสร้างมหากุศลครั้งใหญ่ ในจังหวัดชลบุรี ด้วยความรู้สึกที่ดี พร้อมความประทับใจในบรรยากาศ ภาพประวัติศาสตร์ กับจังหวัดที่มีคำขวัญว่า “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย อย่างจังหวัดชลบุรี” กับพิธีตักบาตรพระ ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
...อ่านต่อ
งานบุญในพิธีตักบาตรพระ ที่เมืองพระ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 สถานที่จัดงาน ณ ถนนบริเวณหน้าสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
...อ่านต่อ
กระแสของการทำความดี ที่ตอนนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้ง 76 จังหวัด นั่นคือโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
งานบุญตักบาตรฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่จังหวัดจันทบุรี และรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหอนาฬิกา หน้าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงแยกสำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุ 1,700 รูป ขึ้น
...อ่านต่อ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกทางหนึ่ง และเป็นตัวช่วยสำคัญทั้งแก่ผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากมีสื่อดี ๆ นำมาใช้ ด้วยเห็นความสำคัญดังกล่าว วัดพระธรรมกายจัดให้มีถวายสื่อการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนาให้กับครูพระ ซึ่งที่ผ่านมานำถวายในจังหวัดสุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
อีกหนึ่งอำเภอของพื้นที่ในจังหวัดทางภาคเหนือ จัดงานบุญตักบาตรคณะสงฆ์ครั้งสำคัญ ระดับจังหวัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ด้านหน้าลานเอนกประสงค์ หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจทั้งจาก ประชาชน ข้าราชการ นิสิต นักศึกษา เป็นจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวนกว่า 1,268 รูป
...อ่านต่อ
นับเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ที่สถานการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่พุทธบุตรผู้รักษาพระพุทธศาสนา ก็ต้องประสบภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีนั้นด้วย เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตรและพี่น้องในภาคใต้ ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
...อ่านต่อ
ข้าราชการทหาร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน พร้อมเพรียงกันจัดงานบุญถวายมหาสังฆทานตักบาตรพระเป็นจำนวนมาก อันเป็นมหากุศลใหญ่อีกครั้งที่ได้ร่วมกันจัดให้มีขึ้น โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 จาก กรุงเทพมหานคร ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการจัดงานตักบาตรพระ 1,250 รูปขึ้น ณ นันทอุทยาน สโมสรทหารเรือ ถนนอิสรภาพ 44 โดยได้รับความเมตตาจาก
...อ่านต่อ
ชาวจังหวัดพิจิตร นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ ได้ร่วมกันจุดประกายแสงสว่างให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย นั้นคือประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 3,700 รูป ที่จังหวัดพิจิตร ตามโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
...อ่านต่อ
การจัดงานบุญจากภาคพื้นยุโรป ประเทศสวีเดน วัดพุทธโกเธนเบิร์ก จัดพิธีอัญเชิญพระประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีพระปฤษฎางค์ สมังคิโก เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จำนวน 10 รูป และสาธุชนกว่า 200 คน ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระประธาน ณ หอประชุมเฟาเก็นฮู้ด เขตฮีสซิ่งบัคกา ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ตามเวลาในประเทศสวีเดน
...อ่านต่อ
นับเป็นครั้งที่ 4 แล้{mosimage}วในการส่งมอบความช่วยเหลือ ของมูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิ Life Education ของพระธรรมาจารย์ไห่เทา แสงสว่างแห่งประเทศไต้หวัน ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีส ประเทศสหภาพเมียนม่าอย่างต่อเนื่อง จากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคส่งตรงถึงกรุงย่างกุ้ง ทั้งจากกการขนส่งทางบกและทางอากาศ สำหรับทางบกได้จัดส่ง สังกะสีจำนวน 5,500 แผ่น พร้อมตะปู น้ำหนักรวม 16 ตัน ผ่านทางเมืองเมียววดี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,200 กว่ารูป จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ถนนชัยณรงค์ เขื่อนเรียงหิน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชสิริชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก ดร. ประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
...อ่านต่อ
อีกหนึ่งจังหวัดแห่งภาคอีสาน พุทธศาสนิกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ สนามนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
...อ่านต่อ
รวมใจชาวภาคใต้ ด้วยจังหวัดสงขลาจัดทำบุญสร้างมหากุศลถวายสังฆทานตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 1,000 กว่ารูป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ถนนหน้าวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาธีรวัฒน์ สุภจาโร รองเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
...อ่านต่อ
ชาวราชบุรีพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีพุทธบุตรมาเป็นเนื้อนาบุญมากกว่า 1,250 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2551 จัดขึ้นบริเวณถนนที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 6.30 น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวที
...อ่านต่อ
เชียงราย อีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือ พร้อมเพรียงกันจัดพิธีตักบาตรคณะสงฆ์นับพันรูป พร้อมทั้งพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแห่งชีวิต ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2551 ณ ถนนธนาลัย หน้าสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ. เชียงราย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย
...อ่านต่อ
ประชาชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดพิธีถวายมหาสังฆทานตักบาตรพระจำนวน 1,100 กว่ารูป บริเวณถนนพระยากำจัด (หน้าวังพระนารายณ์ – ถนนหน้าศาลพระกาฬ ) อ.เมือง จ. ลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยในงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดม เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายจารุพงษ์ พลเดช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาที่ผ่านมา มูลนิธิ 60 ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ร่วมมือกับองค์กรพุทธต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลีย จัดงาน วิสาบูชานานาชาติขึ้น ณ สปริงเวลส์ ทาวน์ฮอล เมืองเมลเบิน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีคณะสงฆ์จาก 3 นิกาย และสาธุชนกว่า 1,000 คน มาร่วมงานในครั้งนี้
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายมอบผ้าไตรจีวรแก่ประเทศศรีลังกา เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ที่มาร่วมในพิธีตักบาตรพระ จำนวน 2551 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มูลนิธิธรรมกาย โดยพระอาจารย์สุชิน สุชิโน พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร มอบผ้าไตรจีวรจำนวน 200 ชุด ให้แก่ตัวแทนสถานทูตศรีลังกา ประจำประเทศไทย เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีตักบาตรพระ 2551 รูป ในวันวิสาขบูชา 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
...อ่านต่อ
วัดพุทธโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมเมื่อระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยพระอาจารย์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และพระอาจารย์อนุชิต ธมฺมาสโย ตัวแทนจากวัดพุทธโกเธนเบิร์ก ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน ได้เดินทางไปสอนสมาธิและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับกัลยาณมิตรกาญจนา มอร์เธนสัน (Martensson)
...อ่านต่อ
สืบเนื่องจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน และตามที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา โดยท่านประธานาธิบดี มหินทา ราชาปักษี ได้ส่งจดหมายกราบนมัสการพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อขอพระพุทธรูป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร