เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมถวายแด่พระองค์ท่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ชมรมครูแก้ว (คะ – รุ – รัต –ตะ - นัง) สำนักศรัทธาภิบาล วัดพระธรรมกาย จัดโครงการเพิ่มพัฒนาความสะอาด ทั้งกายใจ เทิดไท้ 80 ปี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 14 แห่ง อาทิ โรงเรียนมัธยมวิสุทธิ์กษัตริย์ตรี, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน
...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา สมาคมสันนิบาตภาค 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี , นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ และจังหวัดอ่างทอง จำนวนกว่า 150 คน ร่วมประชุมสันนิบาตมูลนิธิภาค 1 ประจำปี 2549 ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย โดยมีนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศให้กับมูลนิธิ ที่ผ่านการคัดเลือก 3 ลำดับ ดังนี้
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาสว่างไสวขึ้นอีก ณ ต่างแดน จากที่วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน จัดงานบุญเมื่อต้นเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีพิธีอัญเชิญองค์พระประธาน เพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดพุทธแฟรงก์เฟิร์ต ในครั้งนี้
...อ่านต่อ
กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วันขึ้น ในโครงการ The Middle Way Meditation Retreat รุ่นที่ 8
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับชมรมโนนะคลับและ บริษัท NPC Human Development จัดโครงการค่ายคุณธรรมเครือข่ายครู องค์กรนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีคณะอาจารย์ และ นักเรียน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน มาเข้าร่วม
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาถือกำเนิดในดินแดนเอเชียใต้ ปัจจุบันคือแผ่นดินของประเทศอินเดียและเนปาล แต่ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านั้นนับถือศาสนาฮินดูกัน แต่เมื่อไม่นานมานี้ที่อินเดีย ชาวฮินดูกว่า2หมื่นคนได้เข้าพิธีขอถึงไตรสรณคมน์
...อ่านต่อ
โดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกาย นานาชาติ ประเทศสิงคโปร์ จัดงาน วันวิสาขบูชา หนุ่มสาวเมืองสิงคโปร์ ตั้งใจจัดงานปีนี้ให้ยิ่งใหญ่ ด้วยการติดต่อไปยังรัฐบาล ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรม ในการขอสถานที่จัดงานวิสาขบูชา ซึ่งรัฐบาลเห็นชอบ และอนุมัติ จึงทำให้ได้ทำเลที่ดีที่สุดในการจัดงานครั้งนี้ คือ แถบ “เบนเดเมียร์” ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง ย่านชุมชน เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรม “กำลังใจจากพี่...สู่น้องในโลกมืด” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน แม้เป็นผู้พิการทางสายตา ได้ศึกษาธรรมะ ด้วยรูปแบบที่สนุกสนานผ่านการนำเสนอจาก ยุวทูตทางก้าวหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบที่สอบได้อันดับ 1 ถึง 10 ระดับประเทศ จากผู้สมัคร 5,000,000 คน ในโครงการสอบตอบปัญหา “ธรรมะทางก้าวหน้า”
...อ่านต่อ
สโมสร Super kids จะจัดแคมป์เด็กนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ Super kids inter camp ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
...อ่านต่อ
สมาคมพุทธบุตร ๖๐ ร่วมกับ บริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC บริษัท เอมสตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด, แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แมน ฟาร์มา, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัทโอสถสภา จำกัด
...อ่านต่อ
ต้นมิถุนายน เดือนแห่งการเริ่มต้นการศึกษาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษา ที่ประเพณีการ “รับน้อง” กำลังเป็นที่ถกเถียงถึงความควรไม่ควรในการจัดให้มีต่อไป เหตุมาจากสอง สามปีที่ผ่านมาพบว่าการรับน้องบางส่วนค่อนข้างรุนแรง เช่น การบังคับดื่มเหล้า จัดกิจกรรมที่เอนเอียงไปในทางอนาจาร หรือบางครั้งลงโทษรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตก็มี
...อ่านต่อ
ในวันวิสาขบูชาของทุก ๆ ปี มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนากันในหลายๆประเทศ ซึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียก็ได้มีการจัดงานเช่นกัน ที่ผ่านมา วิสาขบูชาที่ "บรมพุทโธ" ประเทศอินโดนีเซีย มีสาธุชนไปร่วมงานนับหมื่นคน อีกทั้งในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนธรรมยาตราเข้าสู่บรมพุทโธ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร การสวดมนต์รอบมหาเจดีย์บรมพุทโธ
...อ่านต่อ
ในวันวิสาขบูชาของทุก ๆ ปี มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนากันในหลายๆประเทศ ซึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียก็ได้มีการจัดงานเช่นกัน ที่ผ่านมา วิสาขบูชาที่ "บรมพุทโธ" ประเทศอินโดนีเซีย มีสาธุชนไปร่วมงานนับหมื่นคน อีกทั้งในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนธรรมยาตราเข้าสู่บรมพุทโธ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร การสวดมนต์รอบมหาเจดีย์บรมพุทโธ
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาสำคัญของโลก มีความสำคัญต่อชาวพุทธทั่วโลกสืบทอดมายาวนานกว่า 2, 500 ปีแล้ว วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง เป็นวันของพระพุทธเจ้า จากที่เป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน อันมาพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศ
...อ่านต่อ
ปัญหาเรื่องโลกร้อน หรือ Global Warming ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของสภาพภูมิอากาศแปรปรวน และภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายประเทศทั่วโลกนั้น เป็นปัญหาที่คนทั่วทุกมุมโลกกำลังตื่นตัว ให้ความสนใจและหาทางแก้ไขกันอยู่ในขณะนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกันหลายต่อหลายครั้ง เพื่อหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน ออกสู่บรรยากาศ
...อ่านต่อ
ถาม : การซื้อนก ซื้อปลา ที่ขายอยู่ตามวัดมาปล่อย ทำอย่างนี้จะได้บุญ หรือได้บาป เพราะว่าก็เหมือนกับ เป็นการไปส่งเสริมให้คนจับนก จับปลามาขาย
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วโลก หน่วยงานราชการ เอกชน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 ครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
...อ่านต่อ
โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 26 และมีผู้เข้าร่วมโครงการในปี ล่าสุดมีจำนวนถึง 4,700,000 คน โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการ คือคณะกรรมการชมรมพุทธฯ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนั่นเอง
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลางวัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการเข้าค่ายศาสนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการถึง 60 ท่าน ได้รับเกียรติจาก
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550 วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี พระครูสังฆรักษ์ไวโรจน์ วิโรจโน เจ้าอาวาส ได้จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 5/2549 สำหรับนักเรียนผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโท จำนวน 39 คน
...อ่านต่อ
"วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ย่อมาจาก "วิสาขบุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะเลื่อนไป เป็นวันเพ็ญกลางเดือน ๗)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร