วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน นับเป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่ง สาธุชนผู้มีบุญทั้งจากภายในและต่างประเทศจะได้ร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการประกอบบุญใหญ่ในพิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรม ประดิษฐานไว้ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ไปอีกนานนับพันปี
...อ่านต่อ
เพลงชาติที่ดังขึ้นทุกเช้า และในยามเย็นของทุกวัน บ่งบอกถึงความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย ของเหล่าบรรพชน ที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ ได้เสียเลือดเนื้อทุกอย่าง ยากที่ใครจะบ่งบอกได้ถึงความสูญเสีย จนได้มาเป็นแผ่นดินไทยอย่างภาคภูมิใจ ในปัจจุบันสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า นี่คือดินแดนสยามนั้น
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานจันทปุระ ร่วมกับ ศูนย์กัลยาณมิตรจันทบุรี จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2550 ” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30น. ณ วัดสวนมะม่วง อ. เมือง จ. จันทบุรี โดยมี พระครูสิริปัญญาวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ คุณศิริรัตน์ หอมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุศร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณคู่กับประเพณีตรุษ หรือที่เรียกกันรวม ๆ ว่าประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันส่งท้ายปีเก่า และวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
...อ่านต่อ
ผืนแผ่นดินกว้างใหญ่บนโลก แบ่งกันเป็นทวีป ประเทศ และภูมิภาค เส้นแบ่งเขตแดนไม่ได้สร้างความแตกต่างของผืนดินแต่อย่างใด ยังคงความเป็นผืนดินเดียวกันตั้งแต่เหนือจรดใต้ ผืนน้ำจรดผืนฟ้า เช่นเดียวกับสิ่งดีงามทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมส่งผลเป็นความสุข ความชื่นใจเสมอ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด เพราะความดีเป็นของสากล ที่หลอมรวมความเป็นมนุษยชาติไว้ด้วยกัน
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการอบรมค่าย “รวมดาวแห่งความดี ครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้าครั้งที่ 25” โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการ
...อ่านต่อ
จากโอกาสที่เข้าไปกราบนมัสการ พระคุณเจ้าผู้อุทิศ ชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่ง ใน ๒๖๖ วัด ท่านคือ พระสุเทพ ญาณเทโว พรรษา ๑๓ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาลวัน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พระอาจารย์ท่านได้เปิดใจให้ฟังว่า
...อ่านต่อ
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีเปิดโครงการธรรมทายาทหญิงอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีเปิดโครงการธรรมทายาทหญิงอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้วเขต 2 และ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ นำโดย ผอ.สุรพล น้อยแสง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ณ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
...อ่านต่อ
เด็กไทยใครว่าโง่ จริง ๆ แล้วคนไทยไม่โง่เลย อาตมภาพคิดว่า ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนอบรมตนเอง ถ้าใครมีความพากเพียรพยายามเพียงพอ รู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเอง รู้จักใช้โอกาสที่มาถึงให้เกิดประโยชน์เต็มที่ เขาจะพัฒนาตัวเองได้อย่างมาก แล้ชีวิตจะประสบความสำเร็จ
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เป็นสิ่งสากลที่ทุก ๆ คน ทุกเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สามารถปฏิบัติได้ และเมื่อได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ย่อมเห็นผลได้ด้วยตนเอง จึงเกิดเสียงจากนานาชาติ จากทั่วทุกมุมโลกที่ต่างมีเข้ามา ด้วยจุดเปลี่ยนชีวิตเพราะการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี
...อ่านต่อ
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนของชาติตามพุทธวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการนำมาใช้พัฒนาเยาวชนของชาติอย่างได้ผล โดยใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี รับสมัครนิสิตนักศึกษาชายเข้ามาฝึกฝนตนเองด้วยการปักกลดอยู่ธุดงค์ ฟังธรรม รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด และฝึกสมาธิอย่างจริงจังติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเตรียมกายและใจ ให้พร้อมที่จะบวช
...อ่านต่อ
คนเราอยากมีอนาคตกันทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นอนาคตอันสดใสยิ่งต้องรีบไขว่คว้า มาใส่ตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
...อ่านต่อ
เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก
...อ่านต่อ
แอฟริกาใต้ ดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่า ทั้งทองคำ ทองคำขาว เหล็กและเพชร กล่าวกันว่า เพียงคุณเดินตามหลังนกกระจอกเทศที่หากินด้วยการคุ้ยเขี่ยตามพื้นดิน คุณอาจได้เพชรเม็ดงามจากมูลของมัน ถึงกระนั้น แม้จะดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินแห่งทองคำหรือ เพชรเลอค่า แต่ก็มิได้หมายความว่า ทุกชีวิตบนดินแดนแห่งนั้นจะจ่ายแจกรอยยิ้มให้กันอย่างเสมอภาค
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 วันมาฆบูชา ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เวลาประมาณ 18.00 น ได้จัดพิธีถวายโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ โดย ฯพณฯ ดันแคน ฮันเตอร์ ส.ส. จากเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย พรรครีพับลิกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
มุทิตาสักการะพระมหาเถระรัตตัญญู ในวาระโอกาสเจริญชนมายุ ๑๐๐ ปี พรรษาที่ ๗๘ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่เวียนมาถึงในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ เป็นศุภมงคลกาลแห่งคณะศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้พร้อมเพรียงกันร่วมแสดงมุทิตาจิต ถวายสักการะประกอบการบุญกุศลถวาย
...อ่านต่อ
พิธีถวายรางวัลสันติภาพ Universal Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Youth) ประเทศศรีลังกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ในฐานะผู้นำชาวพุทธที่มีผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นของโลก
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาส พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม มีชนมายุ ๙๑ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ในความเป็นพระมหาเถระผู้ยิ่งด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม ผู้ยังคุณูปการแก่สังฆมณฑล ด้วยคุณธรรมอันงดงามที่ท่านสั่งสมและน้อมนำเป็นแบบอย่าง จนเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน พระเดชพระคุณสมเด็จฯ จึงเป็นที่เคารพรักยังความศรัทธาให้มีขึ้นทั้งในพระภิกษุสามเณร ตลอดจนศิษยานุศิษย์มากมายเสมอมา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร