เด็กไทยใครว่าโง่ จริง ๆ แล้วคนไทยไม่โง่เลย อาตมภาพคิดว่า ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนอบรมตนเอง ถ้าใครมีความพากเพียรพยายามเพียงพอ รู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเอง รู้จักใช้โอกาสที่มาถึงให้เกิดประโยชน์เต็มที่ เขาจะพัฒนาตัวเองได้อย่างมาก แล้ชีวิตจะประสบความสำเร็จ
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เป็นสิ่งสากลที่ทุก ๆ คน ทุกเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สามารถปฏิบัติได้ และเมื่อได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ย่อมเห็นผลได้ด้วยตนเอง จึงเกิดเสียงจากนานาชาติ จากทั่วทุกมุมโลกที่ต่างมีเข้ามา ด้วยจุดเปลี่ยนชีวิตเพราะการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี
...อ่านต่อ
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนของชาติตามพุทธวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการนำมาใช้พัฒนาเยาวชนของชาติอย่างได้ผล โดยใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี รับสมัครนิสิตนักศึกษาชายเข้ามาฝึกฝนตนเองด้วยการปักกลดอยู่ธุดงค์ ฟังธรรม รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด และฝึกสมาธิอย่างจริงจังติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเตรียมกายและใจ ให้พร้อมที่จะบวช
...อ่านต่อ
คนเราอยากมีอนาคตกันทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นอนาคตอันสดใสยิ่งต้องรีบไขว่คว้า มาใส่ตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
...อ่านต่อ
เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก
...อ่านต่อ
แอฟริกาใต้ ดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่า ทั้งทองคำ ทองคำขาว เหล็กและเพชร กล่าวกันว่า เพียงคุณเดินตามหลังนกกระจอกเทศที่หากินด้วยการคุ้ยเขี่ยตามพื้นดิน คุณอาจได้เพชรเม็ดงามจากมูลของมัน ถึงกระนั้น แม้จะดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินแห่งทองคำหรือ เพชรเลอค่า แต่ก็มิได้หมายความว่า ทุกชีวิตบนดินแดนแห่งนั้นจะจ่ายแจกรอยยิ้มให้กันอย่างเสมอภาค
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 วันมาฆบูชา ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เวลาประมาณ 18.00 น ได้จัดพิธีถวายโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ โดย ฯพณฯ ดันแคน ฮันเตอร์ ส.ส. จากเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย พรรครีพับลิกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
มุทิตาสักการะพระมหาเถระรัตตัญญู ในวาระโอกาสเจริญชนมายุ ๑๐๐ ปี พรรษาที่ ๗๘ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่เวียนมาถึงในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ เป็นศุภมงคลกาลแห่งคณะศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้พร้อมเพรียงกันร่วมแสดงมุทิตาจิต ถวายสักการะประกอบการบุญกุศลถวาย
...อ่านต่อ
พิธีถวายรางวัลสันติภาพ Universal Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Youth) ประเทศศรีลังกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ในฐานะผู้นำชาวพุทธที่มีผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นของโลก
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาส พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม มีชนมายุ ๙๑ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ในความเป็นพระมหาเถระผู้ยิ่งด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม ผู้ยังคุณูปการแก่สังฆมณฑล ด้วยคุณธรรมอันงดงามที่ท่านสั่งสมและน้อมนำเป็นแบบอย่าง จนเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน พระเดชพระคุณสมเด็จฯ จึงเป็นที่เคารพรักยังความศรัทธาให้มีขึ้นทั้งในพระภิกษุสามเณร ตลอดจนศิษยานุศิษย์มากมายเสมอมา
...อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบโล่ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 25 หนึ่งในโครงการสร้างสันติภาพโลก ในความดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ ตลอดต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน
...อ่านต่อ
การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งแรกเกิดขึ้นพร้อมนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 1 โดย ชมรมพุทธศาสตร์ 6 สถาบัน ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ด้วยเล็งเห็นคุณค่า ของธรรมะ “มงคลชีวิต 38 ประการ” ว่าเป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย
...อ่านต่อ
กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วัน หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Middle Way Meditation Retreat รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สวนเพชรแก้ว จ. เชียงใหม่
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา เป็นโอกาสที่ท่านสาธุชนผู้มีบุญ สามารถตักตวงบุญกุศลจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาได้ตลอดทั้งวัน การจัดงานบุญวันมาฆบูชา ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีการตักบาตรและถวายภัตตาหาร, รักษาศีล 5 หรือศีล 8
...อ่านต่อ
พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมพระภิกษุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย เป็นตัวแทนของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการและเอกชน พ่อค้าประชาชนในจังหวัดสงขลา และศูนย์กัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน
...อ่านต่อ
ชาติภูมิ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) นามเดิม ทองเจือ นามสกุล สายเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ ปากคลองบางเขน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
พระอนุรุทธเถระภิกษุ ผู้เป็นเอตทัคคะด้านการมีทิพยจักษุ (ตาทิพย์) เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา ครั้งนั้น พระอนุรุทธเถระ หนึ่งในอสีติมหาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุใดด้านมีตาทิพย์ ได้ติดตามรู้ตามเห็นการเสด็จสู่ปรินิพพานของพระพุทธองค์ตลอดเวลา นับเป็นพยานสำคัญการดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์ ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกในกาลต่อมา
...อ่านต่อ
วันมาฆบุรณมี พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์ เป็นวันที่พระอรหันต์พุทธสาวก ๑,๒๕๐ ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์สี่ประการ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา นักปราชญ์จึงได้ถือเอาเหตุนั้น ประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ พระองค์นั้น ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสและสังเวช
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันของพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์วงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร