ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการอบรมค่าย “รวมดาวแห่งความดี ครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้าครั้งที่ 25” โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการ
...อ่านต่อ
จากโอกาสที่เข้าไปกราบนมัสการ พระคุณเจ้าผู้อุทิศ ชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่ง ใน ๒๖๖ วัด ท่านคือ พระสุเทพ ญาณเทโว พรรษา ๑๓ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาลวัน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พระอาจารย์ท่านได้เปิดใจให้ฟังว่า
...อ่านต่อ
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีเปิดโครงการธรรมทายาทหญิงอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีเปิดโครงการธรรมทายาทหญิงอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้วเขต 2 และ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ นำโดย ผอ.สุรพล น้อยแสง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ณ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
...อ่านต่อ
เด็กไทยใครว่าโง่ จริง ๆ แล้วคนไทยไม่โง่เลย อาตมภาพคิดว่า ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนอบรมตนเอง ถ้าใครมีความพากเพียรพยายามเพียงพอ รู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเอง รู้จักใช้โอกาสที่มาถึงให้เกิดประโยชน์เต็มที่ เขาจะพัฒนาตัวเองได้อย่างมาก แล้ชีวิตจะประสบความสำเร็จ
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เป็นสิ่งสากลที่ทุก ๆ คน ทุกเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สามารถปฏิบัติได้ และเมื่อได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ย่อมเห็นผลได้ด้วยตนเอง จึงเกิดเสียงจากนานาชาติ จากทั่วทุกมุมโลกที่ต่างมีเข้ามา ด้วยจุดเปลี่ยนชีวิตเพราะการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี
...อ่านต่อ
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนของชาติตามพุทธวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการนำมาใช้พัฒนาเยาวชนของชาติอย่างได้ผล โดยใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกๆ ปี รับสมัครนิสิตนักศึกษาชายเข้ามาฝึกฝนตนเองด้วยการปักกลดอยู่ธุดงค์ ฟังธรรม รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด และฝึกสมาธิอย่างจริงจังติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเตรียมกายและใจ ให้พร้อมที่จะบวช
...อ่านต่อ
คนเราอยากมีอนาคตกันทั้งนั้น ยิ่งถ้าเป็นอนาคตอันสดใสยิ่งต้องรีบไขว่คว้า มาใส่ตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
...อ่านต่อ
เมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทำความสว่างเกิดขึ้นโนโลก
...อ่านต่อ
แอฟริกาใต้ ดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่า ทั้งทองคำ ทองคำขาว เหล็กและเพชร กล่าวกันว่า เพียงคุณเดินตามหลังนกกระจอกเทศที่หากินด้วยการคุ้ยเขี่ยตามพื้นดิน คุณอาจได้เพชรเม็ดงามจากมูลของมัน ถึงกระนั้น แม้จะดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินแห่งทองคำหรือ เพชรเลอค่า แต่ก็มิได้หมายความว่า ทุกชีวิตบนดินแดนแห่งนั้นจะจ่ายแจกรอยยิ้มให้กันอย่างเสมอภาค
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 วันมาฆบูชา ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เวลาประมาณ 18.00 น ได้จัดพิธีถวายโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ โดย ฯพณฯ ดันแคน ฮันเตอร์ ส.ส. จากเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย พรรครีพับลิกัน ประเทศสหรัฐอเมริกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
มุทิตาสักการะพระมหาเถระรัตตัญญู ในวาระโอกาสเจริญชนมายุ ๑๐๐ ปี พรรษาที่ ๗๘ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่เวียนมาถึงในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ เป็นศุภมงคลกาลแห่งคณะศิษยานุศิษย์และท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้พร้อมเพรียงกันร่วมแสดงมุทิตาจิต ถวายสักการะประกอบการบุญกุศลถวาย
...อ่านต่อ
พิธีถวายรางวัลสันติภาพ Universal Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (World Buddhist Sangha Youth) ประเทศศรีลังกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ในฐานะผู้นำชาวพุทธที่มีผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นของโลก
...อ่านต่อ
เนื่องในวโรกาส พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม มีชนมายุ ๙๑ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ในความเป็นพระมหาเถระผู้ยิ่งด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม ผู้ยังคุณูปการแก่สังฆมณฑล ด้วยคุณธรรมอันงดงามที่ท่านสั่งสมและน้อมนำเป็นแบบอย่าง จนเป็นที่ประจักษ์มายาวนาน พระเดชพระคุณสมเด็จฯ จึงเป็นที่เคารพรักยังความศรัทธาให้มีขึ้นทั้งในพระภิกษุสามเณร ตลอดจนศิษยานุศิษย์มากมายเสมอมา
...อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบโล่ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 25 หนึ่งในโครงการสร้างสันติภาพโลก ในความดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ ตลอดต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน
...อ่านต่อ
การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งแรกเกิดขึ้นพร้อมนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 1 โดย ชมรมพุทธศาสตร์ 6 สถาบัน ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ด้วยเล็งเห็นคุณค่า ของธรรมะ “มงคลชีวิต 38 ประการ” ว่าเป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย
...อ่านต่อ
กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วัน หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Middle Way Meditation Retreat รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สวนเพชรแก้ว จ. เชียงใหม่
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา เป็นโอกาสที่ท่านสาธุชนผู้มีบุญ สามารถตักตวงบุญกุศลจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาได้ตลอดทั้งวัน การจัดงานบุญวันมาฆบูชา ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีการตักบาตรและถวายภัตตาหาร, รักษาศีล 5 หรือศีล 8
...อ่านต่อ
พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมพระภิกษุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย เป็นตัวแทนของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการและเอกชน พ่อค้าประชาชนในจังหวัดสงขลา และศูนย์กัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร