อัศจรรย์บุญ ยิ่งใหญ่ ไทยเมียนมาร์ อัศจรรย์ชน ศรัทธา มากมหาศาล
...อ่านต่อ
สวดมนต์เจริญภาวนา คือมรรคา..สันติสุข
...อ่านต่อ
อดีตกาล..ผ่านไป ไม่กลับย้อน อนาคต..ไม่แน่นอน พบถึงไหม
...อ่านต่อ
ยี่สิบเจ็ด สิงหาคม..บ่มบุญใส วันธรรมชัย ไร้ทุกข์ โรจน์สุขศานต์
...อ่านต่อ
ทุกข์.. เพราะมีแต่กำเนิด
...อ่านต่อ
ความสะอาด คือนิยาม ความน่ารัก สะอาดนัก ระเบียบเนี้ยบ เฉียบเป๊ะใส
...อ่านต่อ
วันพระ..ต้องเข้าวัด เพื่อปฏิบัติขัดเกลาใจ
...อ่านต่อ
สัตว์โลกแท้ เป็นไป ในกรรมสร้าง ความชั่ว-ดี ที่กระทำย่อมนำทาง
...อ่านต่อ
หญิงคนหนึ่ง ซึ้งรัก เจ้านักหนา ทั้งชีวา สละได้ ให้เจ้าเสมอ
...อ่านต่อ
ความไม่รู้ ก่อภัย ใหญ่หลวงนัก! กำแพงกัก กั้นขวาง ทางมรรคผล
...อ่านต่อ
เป็นศิษย์คุณครูไม่ใหญ่ เปี่ยมหวังพลังใจใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
มุทิตาฯ มหาเปรียญเก้า เอกเมธี ศรีปราชญ์ เปรียญเก้า
...อ่านต่อ
พรรษา..พิสุทธิ์ใส หยุดนิ่งใจในกลางศูนย์
...อ่านต่อ
“หวงคือไล่ ให้คือเรียก” ทรัพย์สมบัติ เหตุผลชัด โอวาทธรรม คำพ่อสอน
...อ่านต่อ
เป็นนักบุญ นักให้ ใฝ่เสียสละ หัวใจพระ-โพธิสัตว์ สุขสวัสดิ์ศรี
...อ่านต่อ
เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่มนุษย์ เสริมความใส บริสุทธิ์ วิมุตติผล
...อ่านต่อ
ตื่นเช้ามา น้อมใจรับ บุญกุศล สร้างมงคล ให้ชีวิต จิตแจ่มใส
...อ่านต่อ
แบ่งปันเสียสละให้ ด้วยดวงใจใสศรัทธา
...อ่านต่อ
มีหนี้..จงมีสุข อย่าไปทุกข์ร้อนฤดี
...อ่านต่อ
ทำความดี เพื่อความดี นะคนดี ทำอย่างนี้ มีความสุข พิสุทธิ์ใส
...อ่านต่อ
พ่อสอนว่า ให้สร้าง บุญบารมี ให้ทำดี ทำภาวนา ศรัทธามั่น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร