“สรรพสามิต” เอาจริง! 1 มกราคม 2549 ปั๊มน้ำมันทั่วประเทศหมื่นแห่งห้ามขายเหล้า-เบียร์
...อ่านต่อ
ในยามสงบ ลูกชายคือผู้ฝังศพพ่อ ในยามสงคราม พ่อคือผู้ฝังศพลูกชาย
...อ่านต่อ
นายกรัฐมนตรี เน้นร้านเหล้า ผับ ใกล้สถานศึกษาเปลี่ยนจากขายเหล้าเป็นขายอาหาร ให้พวกขาเม้าท์แทนขาเมา
...อ่านต่อ
ธนาคารโลกได้เสนอไว้ใน The World Development Report 1993 เรื่อง ‘Investing in Health’ สนับสนุนรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ ให้มีนโยบายควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุราอย่างเข้มงวด
...อ่านต่อ
ในจำนวนความฝันมากมายเหล่านี้ มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไปถึงจุดหมาย
...อ่านต่อ
วัยรุ่นส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับมาตรการห้ามจำหน่ายสุรา และบุหรี่ ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
...อ่านต่อ
แม้ว่าการบริการประเทศตลอดจน 4 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลาย ๆ นโยบาย
...อ่านต่อ
หากเริ่มจัดการเดี๋ยวนี้เพื่อรักษาเยาวชนไม่ให้ตกหลุมอบายมุขมากไปกว่านี้ คงจะมีปัญหามากทีเดียว
...อ่านต่อ
การเปิดโอกาสระดมทุนเพื่อให้ธุรกิจของคนไทย สามารถต่อสู้กับบริษัทข้ามชาติได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
...อ่านต่อ
5 มหา’ลัยดังเปิดผลสำรวจคนไทยเมาหัวราน้ำกินเหล้าครึ่งประเทศ ภายใน 1 เดือนดื่มแอลกอฮอล์เกิน 20 วัน
...อ่านต่อ
สอดรับกับกฎหมายห้ามขายเหล้าและบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ตามมาด้วยกฎหมายกำหนดเวลาขายเหล้า
...อ่านต่อ
๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก
...อ่านต่อ
วันที่ 9 มิ.ย. 2549 ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองอีกครั้ง ในวโรกาส
...อ่านต่อ
ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์นั้น พระพุทธเจ้าสอนว่า เป็นสัตว์โลกที่ฝึกอบรมได้นับตั้งแต่วาระแรก
...อ่านต่อ
เป็นที่ยอมรับกันโดยพสกนิกรประชาชนคนไทยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณ
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
...อ่านต่อ
หากนับย้อนเวลาไปในอดีต ประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจนานกว่า 700 ปี
...อ่านต่อ
นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่พุทธศาสนิกชน กว่า 1 พันคนร่วมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั้ง 266 วัด
...อ่านต่อ
คนไทยดื่มสุราได้ในทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา ทุกเทศกาล ปริมาณการดื่มสุราของคนไทย เพิ่มขึ้นทุกปี
...อ่านต่อ
ผู้เชี่ยวชาญโจ คอนนอลลี (Joe Connolly) ผู้ก่อตั้งบริษัทกู๊ดแพเร็นท์ (GoodParents, Inc.)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร