ธรรมะไม่เคยเสื่อม มีแต่คนเสื่อมจาก ธรรมะ ฉันใด ภาษาที่ใช้สื่อสารธรรม ก็ไม่ใช่ภาษาที่ตาย มีแต่คนตายจากภาษา ฉันนั้น
...อ่านต่อ
One. Daytime and mosques such as the optical Joe.
...อ่านต่อ
เป็นเหตุให้เกิดการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า หากไม่ประกอบเหตุคือการเจริญภาวนา ผลคือการตรัสรู้ธรรมย่อมไม่มี ดังนั้นการเจริญภาวนาหรือพูดสั้นๆ ว่า การนั่งสมาธิจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หวังความสุข ความหลุดพ้นเป็นอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
วิธีแรก เช็คจากบริการของตัวเครื่อง วิธีนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับ เพราะว่าค่อนข้างที่สะดวก ไม่ต้องไปวิ่งหา Wifi มาต่อเน็ตเพื่อโหลดแอปนู้นนี่นั่น เพียงแค่เรากดตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น
...อ่านต่อ
สังฆราช หรือที่เรียกในสังฆมณฑลไทยว่า สมเด็จพระสังฆราช เป็นตำแหน่งที่มีมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ดังมีหลักฐานจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
...อ่านต่อ
คณะวิจัยของ พ.ท. Henry ได้ค้นคว้าพบที่มาของการเรียกชื่อ ของราชโอรส แห่งกษัตริย์ศรีอินเดีย ซึ่งเรียกว่า โจอาซาฟ (Joasapht) นั้นได้มีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "คัมพัตตะมะ(Gambatama)" และความหมายของคำว่า "คัมพัตตะมะ" นี้ได้ไปปรากฏอยู่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร