ศาสนพิธีต่าง ๆ เป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม


ข้าแต่ท่านผู้เจริญ , ข้าพเจ้าขอปวารณาพระสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ , ตลอดมาสนี้
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ยานพาหนะนี้,
...อ่านต่อ
อิมัง มะยัง ภันเต,พุทธะรูปัง,สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,อายะติง
...อ่านต่อ
อิมัง มะยัง ภันเต, สิกขะกามะนัง, อุคคะหะนัตถายะ, สิกขะนะสาลัง, สะปะริกขารัง,ภิกขุสังฆัสสะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, สิกขะนะปัณณานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ  มะยัง ภันเต,คิลานะเภสัชชานิ,สะปะริวารานิ,ภิกขุสังฆัสสะ
...อ่านต่อ
มะยัง ภันเต,อิมินา, ธูปะทีปะสักกาเรน อะสุกายะ, นัมมะทายะ,ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุทิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง,สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ติจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต,
...อ่านต่อ
เอตานิ มะยัง ภันเต, สะลากะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, อะสุกัฏฐาเน,ฐะปิตานิ, ภิกขุสังฆะสะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง  ภันเต , ภัตตานิ,สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,อิมานิ,
...อ่านต่อ
คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระ
...อ่านต่อ
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ
...อ่านต่อ
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
พุทธะบูชา , มะหาเตชะวันโต , ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้า,ขอให้มีเดช,มีอำนาจ,มีวาสนา,
...อ่านต่อ
ประธานสงฆ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พึงกล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อความบันเทิงใจในบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญ ดังนี้ว่า.....
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร