ศาสนพิธีต่าง ๆ เป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม


สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง, อะระหันตานัญจะ
...อ่านต่อ
วิธีบูชาพระพระรัตนตรัยกล่าวก่อนนั่งสมาธิ
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, หนังสือธรรมะ, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, รองเท้าทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายร่ม, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, รถยนต์บรรทุก, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ยานพาหนะ, พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าอาบน้ำฝน, พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าอาบน้ำฝน, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าบังสุกุลจีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ผ้าไตรจีวร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ปานานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
...อ่านต่อ
อิเม มะยัง ภันเต, ปัตเต, สะปะริวาเร, ภิกขุสังฆัสสะ
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, อาสะนะวัตถานิ, สะปะริวารานิ, ธัมมะปะฏิปัตติยา,
...อ่านต่อ
อิมานิ, มะยัง ภันเต, อาสนานิ, สะปะริวารานิ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง  ภันเต, มาลาปุปผานิ, สะปะริวารานิ,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ดวงแก้วมงคล, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ
อิเม มะยัง ภันเต, มาฆะปะทีเป, สะปะริวาเร, มาฆะปุณณะมิยัง,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ปาปุระณานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
...อ่านต่อ
คำกล่าวถวายเภสัช ๕ มี เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร