เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


การนึกถึงบุญบ่อย ๆ จะทำให้ใจเรามีปีติ
...อ่านต่อ
ทานอาหารเเล้วกลับมานึกใหม่วันหลัง มันไม่...อิ่มท้อง
...อ่านต่อ
"บุญ" ไม่เหมือนกับการรับประทานอาหาร
...อ่านต่อ
ต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆ
...อ่านต่อ
เราจำเป็นต้องสั่งสมบุญทุกๆวัน
...อ่านต่อ
ทำบุญเเล้วอย่าเสียดาย...ให้ปลื้ม ทำคร้้งเดียวต้องปลื้มล้านครั้งจึงจะถูกต้อง
...อ่านต่อ
ทำบุญเเล้ว ไม่ปลื้ม ก็ขาดทุน
...อ่านต่อ
ทำบุญ ยิ่งปลื้ม ยิ่งรวย
...อ่านต่อ
ยิ่งเราปลื้มปีติใจมากเท่าใด
...อ่านต่อ
เบิกบาน ปลื้มปิติ ในทุกๆบุญ
...อ่านต่อ
เวลาเราเหลืออยู่ไม่มาก
...อ่านต่อ
เพราะในอดีตทำบุญไม่สม่ำเสมอ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง จึงทำให้ชีวิตขึ้นๆลงๆ
...อ่านต่อ
เวลาอารมณ์ดี เราก็ทำบุญ พอหงุดหงิด เราก็ไม่ทำ
...อ่านต่อ
การปฎิเสธบุญ คืือการปฎิเสธความสุข
...อ่านต่อ
ถ้าชาตินี้เราลำเค็ญ แปลว่า ชาติที่ผ่านมา...เราปฎิเสธบุญ
...อ่านต่อ
บุญ...เป็นคุณเครื่องเเห่งความสุขเเละความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ
อยากจะมีบุญมาก ก็ทำบุญมาก อยากมีบุญปานกลาง ก็ทำบุญปานกลาง
...อ่านต่อ
ถ้าเราสั่งสมบุญ ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญ
...อ่านต่อ
"บุญ" แปลว่า เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ดีที่สุดคือ...ทำบุญด้วยตัวเอง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร