เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


เมื่อมีคนหนึ่งเชื่อว่า มันเป็นไปได้
...อ่านต่อ
อย่าให้สูญเสียกำลังใจ
...อ่านต่อ
จะสูญเสียอะไรก็เสียได้
...อ่านต่อ
ยามใดที่เรารู้สึกเบื่อหน่าย
...อ่านต่อ
สิ่งที่ควรระมัดระวัง…
...อ่านต่อ
โลกเราวุ่นวายทุกวันนี้
...อ่านต่อ
คำอ่อนคำหวานนั้นมีอานุภาพ
...อ่านต่อ
ถ้าถือสามันก็เป็นเรื่องเป็นราว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร