เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


มีบุญมาก อุปสรรคก็น้อย
...อ่านต่อ
บุญใดก็ตามถ้าทำในยามยาก
...อ่านต่อ
บุญไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย
...อ่านต่อ
ถ้าไม่มีทรัพย์ในการสร้างบารมี เราก็มีวิธีอื่นที่จะเป็นทางมาเเห่งบุญ
...อ่านต่อ
วิธีล้างบาปมีวิธีเดียว
...อ่านต่อ
ถ้าปรารถนาให้กรรมเบาบาง
...อ่านต่อ
อย่าใช้คำว่า"ทำบุญไม่ขึ้น"
...อ่านต่อ
บุญต้องทำตอนมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
ตายเเล้วเอาอะไรไปไม่ได้
...อ่านต่อ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจ ของประเทศตกต่ำ
...อ่านต่อ
ถ้าคนทำบาปเยอะๆ ในยุคศีลธรรมเสื่อม
...อ่านต่อ
เราไม่อาจที่จะห้ามความตายได้ฉันใด
...อ่านต่อ
บุญบาปชิงช่วงช่วงชิงกันส่งผล
...อ่านต่อ
เมื่อเราหยุดพักสร้างบุญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร