เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ถ้าไม่มีบุญ...ชีวิตอันตราย
...อ่านต่อ
บุญเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น
...อ่านต่อ
บุญคือทุกสิ่งที่เราปรารถนา
...อ่านต่อ
บุญเป็นเรื่องของความสุข
...อ่านต่อ
พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้อีกแล้ว
...อ่านต่อ
เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต
...อ่านต่อ
อย่าเอาเวลาที่สำคัญสำหรับชีวิต
...อ่านต่อ
ถ้าทำเป็นแล้วทุกอย่างก็ไม่ยาก
...อ่านต่อ
อย่าไปท้อถอยเมื่อเรายังทำไม่ได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร