เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อย่าไปกู้หนี้มาทำบุญ
...อ่านต่อ
สิ่งอะไรที่เราได้นำออก
...อ่านต่อ
ต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆ
...อ่านต่อ
ใช้ทุกอนุวินาทีที่ยังมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
เมื่อเราได้มารู้เรื่องบุญเรื่องบาป
...อ่านต่อ
มนุษย์เราไม่ได้เก่งหรอก
...อ่านต่อ
ต้องสั่งสมบุญให้มาก
...อ่านต่อ
ปัจจัยไทยธรรมกว่าจะได้มา
...อ่านต่อ
การตัดรอนบุญกุศลของผู้อื่น
...อ่านต่อ
สร้างบุญบารมีให้เต็มที่
...อ่านต่อ
นึกถึงบุญบ่อยๆ นึกเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
สิ่งใดที่ทำได้ยากแต่เราทำได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร