เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา
...อ่านต่อ
อุปสรรคเป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้
...อ่านต่อ
อย่าคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรค
...อ่านต่อ
เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลง
...อ่านต่อ
สำหรับนักสร้างบารมี หรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ถ้าเรารักในการสร้างบารมี
...อ่านต่อ
มีงานที่รอเราอยู่อีกเยอะ
...อ่านต่อ
ถ้ารักตัวเองต้องหมั่นสั่งสม
...อ่านต่อ
เราจะต้องทุ่มพลังใจอันยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
เพราะเราต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรม
...อ่านต่อ
เราต้องทำกิจวัตรกิจกรรม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร