เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ไม่มีทางลัดอื่นใด นอกจากความเพียร
...อ่านต่อ
ทุกอิริยาบถ เราควรฝึกฝนใจไปด้วย
...อ่านต่อ
หลักการเข้าถึงธรรมมีอย่างเดียว
...อ่านต่อ
คำว่า “สบาย” ในเบื้องต้นก็คือ รู้สึกเฉยๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร