๔๕. พรรษา พระพ่อ

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2557

 
 
 
๔๕. พรรษา พระพ่อ
 
 

    หลวงพ่อได้แสวงหาที่ ที่เหมาะสมในการปธ. เริ่มสร้างพนาวัฒน์ ภูเรือ และที่เขาใหญ่ๆได้ยินมาเป็นสิบปี มีผู้ถวาย แต่เพิ่งเริ่มสร้างเฟส๑ เฟส๒ จะสร้างเฟส๓ จุ๑,๕๐๐คน ท่านชอบที่กว้างๆ ใจสบาย อากาศเย็นสบาย ก่อนจะทำบุญ ให้ลูกๆ มานั่งยกใจให้สูง ใจสบายก่อน ถ้าเท่ากับเขา มันทำไม่ได้ สมัยบอกบุญสร้างเจดีย์ ไม่มี อะไรเลย ขายฝัน เราก็ยังนึกไม่ออก แต่เชื่อ ในผู้นำ ทำกันจนสำเร็จ

    หลวงพ่อเปิดโอกาสให้มาสร้างบารมี ท่านอธิษฐานใครมาขอให้เลี้ยงได้ทั้งหมด รับรอง อิ่มท้อง ท่านเลี้ยงเป็นกองทัพ ใช้บุญมาก ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนคนปกติแม้คิดยังไม่กล้า
เลี้ยงลูกๆให้มาช่วยงาน ต้องใช้บุญมาก

    จิตที่ฝึกดีแล้ว มีฤทธิ์ ใจนิ่ง ใส เบิกบาน ประสบความสำเร็จ ใจจะเก็บความสุข เริ่มต้น ตรงนี้ก่อน เรามีกายเป็นบ้าน ประกอบเป็น ธาตุ๔ ใจเป็นตัวคิด มีสัณฐานกลม

    อำนาจของสมาธินี้สุดยอด คุณยายเปลี่ยน ทุ่งนาฟ้าโล่งให้เป็นเมือง ท่านเป็นบุคคล  อัศจรรย์  ช่วงชีวิตของท่านยิ่งใหญ่ แม้ลาโลก แล้วก็ตาม ท่านหวงแหนบุญ รู้ว่าเวลาเหลือน้อย
ยายรำพึง เอาบุญได้นิดเดียว ทานเป็นเรื่องใหญ่ ท่านทำแล้ว. ทำอีก ไม่เบื่อ เป็น มนุษย์ต้องทำตลอดเวลา ท่านเก็บเงินก้อน สุดท้าย คุณครูไม่เล็กไปรับถวายที่รพ.

    คุณยายแก้ผังให้รวยทุกชาติ ท่อธารบุญ ท่านใหญ่มาก เราไปเชื่อมกับท่าน ซึ่งมีพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วน เข้าไป เป็นอสงขัยยังไม่จบ

    เรามาพบท่าน ใจใสใส ทุ่มเทเต็มกำลัง กตัญูบูชาครู วันคุ้มครองโลกนี้ ก้นนะ

  
 
   พรเครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข
                ๒. เมษายน. ๒๕๕๗