หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


สิริมงคลทั้งหลาย จะเริ่มขึ้นที่จิตใจก่อน  แล้วเกิดตอนใจหยุด  เพราะถ้าเราควบคุมใจตัวเองได้  รักษาใจให้สงบ ให้หยุดนิ่งได้
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา สมัยที่ยังเสวยพระชาติ  เป็นพระบรมโพธิสัตว์  กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น ท่านมิได้หวาดหวั่น
...อ่านต่อ
"รักลูกทุกคนหมดใจ" จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่
...อ่านต่อ
หลวงพ่อจะไม่ทิ้งลูกเณรแม้แต่รูปเดียว เพราะฉะนั้นลูกเณรก็อย่าทิ้งหลวงพ่อไปนะ แต่ถ้าหากว่าตั้งใจสู้ล่ะก็ "เรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องเล็ก
...อ่านต่อ
ลูก ๆ ชายหญิงของหลวงพ่อ  ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นแก้วสารพัดนึก หรือ แก้วกัลยาณมิตร โดยมีคติพจน์ว่า "แก้วกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
พระอริยสาวกทั้งหลายนั้น  ฐานะเดิมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนนี้เอง  แม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็เช่นกัน   มิใช่เทวดาอินทร์
...อ่านต่อ
The person who conquers himself is a true hero. ผู้ชนะสงครามภายในได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าที่แท้จริง
...อ่านต่อ
สิ่งที่จะช่วยเกื้อหนุนในการเข้าถึงวิชชาธรรมกาย  นอกจากความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้วิชชาธรรมกายแล้ว  ในชีวิตประจำวัน
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี สร้างความดี ทำนิพพานให้แจ้ง ให้หลุดพ้นจากทุกข์ จากกิเลสอาสวะ เป็น วัตถุประสงค์ของชีวิต
...อ่านต่อ
ต้องทิศนี้ ทิศมีทาง ทิศของผู้รู้ ผู้ที่ดำเนินตามทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านแสดงธรรม ไพเราะเบื้องต้น ท่ามกลาง และ
...อ่านต่อ
ยกใจของเราให้สูง ยิ่งยกใจให้สูงมากเท่าไร ก็จะยิ่งมองเห็นอะไร ได้กว้างขวางขึ้น ความรู้สึกแบ่งเขาแบ่งเรา 
...อ่านต่อ
ภาพที่งดงามที่สุด  ในความคิดของหลวงพ่อ  ไม่ใช่ภาพดอกไม้สวย ๆ ไม่ใช่ภาพเพชรนิลจินดาต่าง ๆ  แต่คือภาพที่คนมาร่วมทำกิจกรรม
...อ่านต่อ
ทุกคนมีปัญหาชีวิต  แต่เราจะเอาชนะด้วยปัญญา  ปัญญาจะได้ ต้องมีสมาธิ  จะมีสมาธิก็ต้องมีสติ  สติ  คำๆ
...อ่านต่อ
ถ้าเราปฏิบัติธรรมทุกวัน  แม้ว่าจะมืดบ้าง เมื่อยบ้าง ฟุ้งบ้าง  หยุดบ้าง ไม่หยุดบ้างก็ตาม  แต่บุญจากการฝึกหยุดฝึกนิ่งทุกวัน
...อ่านต่อ
สัดส่วนความถนัดใน อดีตของแต่ละคน ไม่เท่ากัน เช่น มีของเก่า ติดมามาก มาเติม ปัจจุบันอีกนิดหน่อย ก็เก่งแล้ว 
...อ่านต่อ
ทุกอิริยาบถ เราควรจะฝึกฝนใจ ของเราไปด้วย ภารกิจกับจิตใจ ทำไปพร้อม ๆ กัน
...อ่านต่อ
บุญบาปเขาชักใยกันอยู่เบื้องหลังนะลูกนะ เราหนีเขาไม่พ้นหรอก เขาสร้างเรื่องราวมา ตั้งแต่เกิด ให้เป้าหมายเบี่ยงเบน
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี  ก็ต้องสร้างกันให้เต็มที่ เต็มกำลัง  อย่าไปขยักขย่อน  เพราะชีวิตมนุษย์สั้นนัก
...อ่านต่อ
ถ้าเราปฏิบัติธรรมทุกวัน  แม้ว่าจะมืดบ้าง เมื่อยบ้าง ฟุ้งบ้าง  หยุดบ้าง ไม่หยุดบ้างก็ตาม  แต่บุญจากการฝึกหยุดฝึกนิ่งทุกวัน
...อ่านต่อ
มีบางคนเข้าใจผิดว่า  การสอนว่า “ทำดี  ตายแล้วไปสวรรค์  ทำบาป ตายแล้วตกนรก ”  เป็นการสอนที่ผิด  เอาสวรรค์มาล่อ  
...อ่านต่อ
หลวงพ่ออยากให้ มีการสืบสาน วัฒนธรรมคุณยาย เรื่องการขัดวิมานในสมัยที่คุณยาย ยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบ 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร