หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส  เราต้องเจอแน่คนพาล  ตั้งแต่พาลตัวเอง  เราพาลคนอื่น คนอื่นพาลเรา  
...อ่านต่อ
ทำบุญเยอะแล้ว ขอพักก่อน อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญ อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร อย่าประมาทชะล่าใจ
...อ่านต่อ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน เราก็ต้องพยุงขึ้นด้วยการสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
ารรู้จักบุญคุณคนแล้วตอบแทนคุณ เป็นสัญญลักษณ์ของคนดี คุณยายบอก “ถ้ายายไม่กตัญญู ยายไม่ได้ดีมาถึงทุกวันนี้หรอก”
...อ่านต่อ
ทำอะไรสำเร็จหมด  ด้วยการให้ แต่ว่า..ต้องฉลาดให้   ถ้าโง่ให้ ยิ่งจนใหญ่   ถ้าฉลาดให้ ยิ่งให้ยิ่งรวยใหญ่ มันเป็นอย่างนี้
...อ่านต่อ
มีทุกข์ก็พึ่งท่านได้  แค่เอาใจเราไปเสียบใจท่าน  ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่าน
...อ่านต่อ
กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในน้ำ บนบก ยอดเขา ในอวกาศ ดวงดาวต่างๆ จะอยู่ในโลกนี้ หรือใน 
...อ่านต่อ
ถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวชัดใสแจ่ม  ทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน นั่งก็สว่าง ยืนก็สว่าง เดินก็สว่าง นอนก็สว่าง
...อ่านต่อ
 การให้นี่สำคัญนัก  เพราะทุกคนอยู่ได้ด้วยการให้ทั้งนั้น  ท่านจึงได้ยืนยันตามตำรับตำราว่า... ให้โภชนาหารอิ่มเดียว
...อ่านต่อ
 เพราะในอดีต ทำบุญไม่สม่ำเสมอ ทำบ้าง  ไม่ทำบ้าง จึงทำให้ชีวิตขึ้น ๆ  ลง ๆ พอบุญส่งผล  
...อ่านต่อ
ทำบุญบ่อยๆ นึกถึงบ่อยๆ ต้องหมั่นทำบุญบ่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ ทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้งก่อนทำ กำลังทำ และหลังจากทำแล้ว
...อ่านต่อ
ร่างกาย เป็นที่รองรับของมรรคผลนิพพาน   ถ้าร่างกายไม่ไหว  ก็รองรับไม่ได้   เราต้องเอาใจหน่อย คือ..บริหารขันธ์
...อ่านต่อ
วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ ทั้งเวลาที่เราหลับและ เวลาที่เราตื่น และในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น  ความเสื่อม
...อ่านต่อ
" บุญ "  สำคัญมาก ๆ เลย  มีบุญมาก..ก็เหนื่อยน้อย  มีบุญน้อย..ก็เหนื่อยมาก
...อ่านต่อ
  ไม่ว่ากายในสุคติภพก็ดี หรือกายในทุคติภพก็ดี ต่างมุ่งมาสู่กายมนุษย์หยาบด้วยกันทั้งสิ้น เพื่อสร้างบารมี ฝึกใจหยุดใจนิ่ง
...อ่านต่อ
  ของเราให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ จากกิเลส จากอาสวะ มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้นให้หมดไป  
...อ่านต่อ
  บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข  และความสำเร็จ   ดังนั้นถ้าเรามีบุญ น้อย ความสุขความสำเร็จก็จะมีน้อยด้วย
...อ่านต่อ
 หลวงพ่อชอบไม่คิดอย่างอื่น อย่างอื่นก็ให้คนอื่นเขาคิดไป เราต้องไปเห็นกายเดิมของเราตั้งแต่ปฐมชาติ
...อ่านต่อ
 อาบน้ำล้างตัว ก็ให้ล้างใจไปด้วย ล้างหน้า แปรงฟันไปให้ใจใสๆ นึกถึงดวง นึกถึงองค์พระ หรือทำใจว่างๆ ทำไปพร้อมๆ กัน
...อ่านต่อ
...เมื่อทำบุญแล้วให้ปลื้ม บ่อยๆ นึกให้ปลื้มบ่อยๆ กระแสธารแห่งบุญ  ปุญญาภิสันธาร  ท่อธารแห่งบุญ ยังจรด อยู่ที่กลางกาย 
...อ่านต่อ
สิ่งอะไรก็ตาม  ที่จะทำให้เราเศร้าหมอง  ขุ่นมัว  พึงเตือนตัวเอง ละเว้นสิ่งนั้น  ให้มีสติสอนตัวเองอยู่เสมอ มีสติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร