หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


จะไปทำบุญวัดไหน   ต้องให้เหลือเรื่องเดียว
...อ่านต่อ
เรามีเวลาสร้างบารมีอยู่ในโลกนี้จำกัด   เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ว
...อ่านต่อ
ทันทีที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์  ดำรงสติให้มั่น  
...อ่านต่อ
คิดแต่เรื่องดีๆ พูดแต่เรื่องดีๆ 
...อ่านต่อ
ถ้าหยุดนิ่งได้  ใจก็ใสได้
...อ่านต่อ
ธรรมะจะเป็นเพื่อนตายสำหรับเรา อยู่เคียงข้างเราตลอดไปไม่ว่าเราจะอยู่ตามลำพังในป่าเขา หนอง คลอง บึง ไม่มีเหงา
...อ่านต่อ
ทำไมเราต้องทน ทนเพื่ออะไร ?           แต่หากเราได้รู้ถึงเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าแท้จริงแล้วเราเกิดมาไม่ใช่เป้าหมายอื่นใดเลย นอกจากการทำพระนิพพานให้แจ้ง 
...อ่านต่อ
หากเรานั่งสมาธิทุกวัน เมื่อใจหยุดนิ่งแล้ว จะมีความสุขภายใน
...อ่านต่อ
เราเกิดมาชาติหนึ่ง ก็จะต้องเพิ่มอุปนิสัยที่ดี และขัดเกลาแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไปเราต้องใช้วันเวลาเพื่อการนี้นะลูก
...อ่านต่อ
ถ้าดีชั่วรู้หมด...อดได้ ส่วนมากดีชั่วรู้ไม่หมด จึงอดไม่ได้ รู้หมด คือ ต้องรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง
...อ่านต่อ
  ถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัว  ชัด  ใส  แจ่ม  ทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน นั่งก็สว่าง ยืนก็สว่าง เดินก็สว่าง
...อ่านต่อ
ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลส  เราต้องเจอแน่คนพาล  ตั้งแต่พาลตัวเอง  เราพาลคนอื่น คนอื่นพาลเรา  
...อ่านต่อ
ทำบุญเยอะแล้ว ขอพักก่อน อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญ อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร อย่าประมาทชะล่าใจ
...อ่านต่อ
การที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ แปลว่า กระแสบุญในตัวของคนในประเทศหย่อน เราก็ต้องพยุงขึ้นด้วยการสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
ารรู้จักบุญคุณคนแล้วตอบแทนคุณ เป็นสัญญลักษณ์ของคนดี คุณยายบอก “ถ้ายายไม่กตัญญู ยายไม่ได้ดีมาถึงทุกวันนี้หรอก”
...อ่านต่อ
ทำอะไรสำเร็จหมด  ด้วยการให้ แต่ว่า..ต้องฉลาดให้   ถ้าโง่ให้ ยิ่งจนใหญ่   ถ้าฉลาดให้ ยิ่งให้ยิ่งรวยใหญ่ มันเป็นอย่างนี้
...อ่านต่อ
มีทุกข์ก็พึ่งท่านได้  แค่เอาใจเราไปเสียบใจท่าน  ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่าน
...อ่านต่อ
กฎแห่งกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในน้ำ บนบก ยอดเขา ในอวกาศ ดวงดาวต่างๆ จะอยู่ในโลกนี้ หรือใน 
...อ่านต่อ
ถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวชัดใสแจ่ม  ทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน นั่งก็สว่าง ยืนก็สว่าง เดินก็สว่าง นอนก็สว่าง
...อ่านต่อ
 การให้นี่สำคัญนัก  เพราะทุกคนอยู่ได้ด้วยการให้ทั้งนั้น  ท่านจึงได้ยืนยันตามตำรับตำราว่า... ให้โภชนาหารอิ่มเดียว
...อ่านต่อ
 เพราะในอดีต ทำบุญไม่สม่ำเสมอ ทำบ้าง  ไม่ทำบ้าง จึงทำให้ชีวิตขึ้น ๆ  ลง ๆ พอบุญส่งผล  
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร