หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ทำบุญบ่อยๆ นึกถึงบ่อยๆ ต้องหมั่นทำบุญบ่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ ทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้งก่อนทำ กำลังทำ และหลังจากทำแล้ว
...อ่านต่อ
ร่างกาย เป็นที่รองรับของมรรคผลนิพพาน   ถ้าร่างกายไม่ไหว  ก็รองรับไม่ได้   เราต้องเอาใจหน่อย คือ..บริหารขันธ์
...อ่านต่อ
วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ ทั้งเวลาที่เราหลับและ เวลาที่เราตื่น และในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น  ความเสื่อม
...อ่านต่อ
" บุญ "  สำคัญมาก ๆ เลย  มีบุญมาก..ก็เหนื่อยน้อย  มีบุญน้อย..ก็เหนื่อยมาก
...อ่านต่อ
  ไม่ว่ากายในสุคติภพก็ดี หรือกายในทุคติภพก็ดี ต่างมุ่งมาสู่กายมนุษย์หยาบด้วยกันทั้งสิ้น เพื่อสร้างบารมี ฝึกใจหยุดใจนิ่ง
...อ่านต่อ
  ของเราให้ใส สะอาด บริสุทธิ์ จากกิเลส จากอาสวะ มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้นให้หมดไป  
...อ่านต่อ
  บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข  และความสำเร็จ   ดังนั้นถ้าเรามีบุญ น้อย ความสุขความสำเร็จก็จะมีน้อยด้วย
...อ่านต่อ
 หลวงพ่อชอบไม่คิดอย่างอื่น อย่างอื่นก็ให้คนอื่นเขาคิดไป เราต้องไปเห็นกายเดิมของเราตั้งแต่ปฐมชาติ
...อ่านต่อ
 อาบน้ำล้างตัว ก็ให้ล้างใจไปด้วย ล้างหน้า แปรงฟันไปให้ใจใสๆ นึกถึงดวง นึกถึงองค์พระ หรือทำใจว่างๆ ทำไปพร้อมๆ กัน
...อ่านต่อ
...เมื่อทำบุญแล้วให้ปลื้ม บ่อยๆ นึกให้ปลื้มบ่อยๆ กระแสธารแห่งบุญ  ปุญญาภิสันธาร  ท่อธารแห่งบุญ ยังจรด อยู่ที่กลางกาย 
...อ่านต่อ
สิ่งอะไรก็ตาม  ที่จะทำให้เราเศร้าหมอง  ขุ่นมัว  พึงเตือนตัวเอง ละเว้นสิ่งนั้น  ให้มีสติสอนตัวเองอยู่เสมอ มีสติ
...อ่านต่อ
ผู้รู้เขาวัดกันที่ใครได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ทุกวันทุกคืนทุกเวลา
...อ่านต่อ
 เมื่อไรที่เรารู้สึกอารมณ์ไม่สบาย ให้นึกธรรมะของหลวงพ่อ หรือนำธรรมะของหลวงพ่อบทนี้เล่าให้เพื่อน ๆ
...อ่านต่อ
บุพกรรมใดทำให้สามีได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด และมีโอกาสจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี
...อ่านต่อ
  ธรรมะ  แม้ว่าจะเป็นของลึกซึ้ง  แต่ก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการ ที่เราคาดไม่ถึง คือ..การทำใจให้หยุด นิ่ง  เฉยๆ
...อ่านต่อ
  นำโอวาทสำคัญ! เกี่ยวกับบุญกฐิน มาให้ได้อ่านจะได้มีความปลื้มปิติมีกำลังใจและเข้าใจ ในวิธีที่จะทำให้ได้บุญและความสำเร็จ
...อ่านต่อ
บทสวดธัมมจัก ฯ บทนี้สำคัญนะ ทำให้พระบรม ศาสดาเป็นพระบรมครู นักเรียนรุ่นแรกของโลกคือ
...อ่านต่อ
เพราะฉะนั้นลูกต้อง ฝึกให้เข้มจะได้เห็นดวงธรรม เห็นองค์พระกัน ทุกคน ใจต้องมุ่งมั่นนะลูก ฝึกให้คล่องเลย  ให้ชำนาญ
...อ่านต่อ
 การนึกถึงองค์พระอยู่ภายในตัว เป็นการผูกใจของเราให้หยุดอยู่ภายในตลอดเวลา นึกถึงสิ่งอื่นก็ไม่ดีเท่าสิ่งที่ควรนึกถึงก็มีแต่
...อ่านต่อ
วันนี้ เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้ 5 นาที วันพรุ่งนี้ ฝึกใหม่ ฝึกไปเรื่อยๆ แม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่าง หรือดีกว่าวันนี้ก็ช่าง
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องทำบุญบ่อย ๆ เหมือนเราหายใจ ยังต้องหายใจบ่อย ๆ รับประทานอาหารกันบ่อย ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร