หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


บุพกรรมใดทำให้สามีได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด และมีโอกาสจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี
...อ่านต่อ
  ธรรมะ  แม้ว่าจะเป็นของลึกซึ้ง  แต่ก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการ ที่เราคาดไม่ถึง คือ..การทำใจให้หยุด นิ่ง  เฉยๆ
...อ่านต่อ
  นำโอวาทสำคัญ! เกี่ยวกับบุญกฐิน มาให้ได้อ่านจะได้มีความปลื้มปิติมีกำลังใจและเข้าใจ ในวิธีที่จะทำให้ได้บุญและความสำเร็จ
...อ่านต่อ
บทสวดธัมมจัก ฯ บทนี้สำคัญนะ ทำให้พระบรม ศาสดาเป็นพระบรมครู นักเรียนรุ่นแรกของโลกคือ
...อ่านต่อ
เพราะฉะนั้นลูกต้อง ฝึกให้เข้มจะได้เห็นดวงธรรม เห็นองค์พระกัน ทุกคน ใจต้องมุ่งมั่นนะลูก ฝึกให้คล่องเลย  ให้ชำนาญ
...อ่านต่อ
 การนึกถึงองค์พระอยู่ภายในตัว เป็นการผูกใจของเราให้หยุดอยู่ภายในตลอดเวลา นึกถึงสิ่งอื่นก็ไม่ดีเท่าสิ่งที่ควรนึกถึงก็มีแต่
...อ่านต่อ
วันนี้ เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้ 5 นาที วันพรุ่งนี้ ฝึกใหม่ ฝึกไปเรื่อยๆ แม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่าง หรือดีกว่าวันนี้ก็ช่าง
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องทำบุญบ่อย ๆ เหมือนเราหายใจ ยังต้องหายใจบ่อย ๆ รับประทานอาหารกันบ่อย ๆ
...อ่านต่อ
 สิ่งอะไรก็ตาม  ที่จะทำให้เราเศร้าหมอง  ขุ่นมัว  พึงเตือนตัวเอง ละเว้นสิ่งนั้น  ให้มีสติสอนตัวเองอยู่เสมอ  มีสติ
...อ่านต่อ
 ลูกจะเรียนธรรมะได้ดี  ก็ต้องเอาอย่างยาย  ลูกต้องทำแบบคุณยายให้ได้นะ  ฝึกให้เข้าไปในจิตวิญญาณเลย  ปลูกฝังนิสัยแบบคุณยาย
...อ่านต่อ
คุณยายของสามีเป็นคนจิตใจดี และความจำดีมาก เป็นคนแก่ที่ไม่เลอะเลือน อะไรเป็นเหตุให้ท่านอายุยืนและความจำดีไม่เลอะเลือนคะ
...อ่านต่อ
ทำบุญสงเคราะห์โลก ได้อานิสงส์ น้อยกว่า การทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญ แต่ถามว่า ควรทำสิ่งใด ก็ต้องทำควบคู่กันทั้งสองอย่าง
...อ่านต่อ
ให้ถามตัวเองบ่อยๆว่า  ขณะนี้ใจของเราอยู่ไกลตัว  ใกล้ตัว หรือกลางตัว ถ้าจะให้ใจใส ใจสบาย 
...อ่านต่อ
เมื่อย ก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนท่านั่ง เรื่องร่างกายอย่าไปกังวล เราสนใจที่ใจหยุดใจนิ่งเท่านั้น เราไม่ได้มาแข่งกับอะไร
...อ่านต่อ
 สิ่งที่เราจะต้องทำในขั้นตอนต่อไปก็คือ ไปเช็ดโต๊ะหมู่ หิ้งบูชา หรือบนหัวนอน ที่เราจะเอาไว้วางผ้าไตร ให้เช็ดทุกด้าน
...อ่านต่อ
งานสร้างบารมีของเรา  ต้องทำเป็นทีม  จึงจะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ให้ช่วยกันรักษาบรรยากาศ
...อ่านต่อ
 " ตลอดชีวิตของยาย สิ่งที่ยายคิด ยายคิดแล้ว แล้วก็คิดจนหมดแล้ว   สิ่งที่ยายพูด ยายพูดไปแล้ว แล้วก็พูดจนหมดแล้ว 
...อ่านต่อ
บุญจากการที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดอยู่เป็นประจำ จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับ
...อ่านต่อ
 เวลาประกอบบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง ไม่ใช่ท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง การท่อง คือ การใช้กำลัง อย่างนี้ไม่ถูกวิธี 
...อ่านต่อ
วางใจให้นิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละไม  ให้ได้ต่อเนื่องกันไป bทำอย่างนี้..แค่นี้..เท่านั้น อย่าทำอะไรที่.. 
...อ่านต่อ
ตั้งใจมากไปทำไม อย่างไรเราก็ได้อยู่แล้ว เพราะเรามีพระธรรมกายในตัวทุกคน ศูนย์กลางของเราก็มี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร