ไม่มีอะไรดีไปกว่า

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2558

 

 

ไม่มีอะไรดีไปกว่า 
การเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและการสร้างบารมี 


(คุณครูไม่ใหญ่)
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

 

เราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมี 
และต้องใช้ทุกอนุวินาทีที่มีอยู่อย่างจำกัดในกายมนุษย์นี้ 
สร้างบารมีกันให้เต็มที่


 (คุณครูไม่ใหญ่)
๔ กันยายน  ๒๕๔๘

 

อย่าลืมว่า  เราเกิดมาสร้างบารมี 
และมีเวลาอยู่ในกายมนุษย์จำกัด 
เราจะต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่เรามี 
ตั้งแต่กาย วาจา ใจ ชีวิต จิต วิญญาณ ทรัพย์สมบัติ 
ทุกสิ่งทุกอย่างมาสร้างบารมี 


(คุณครูไม่ใหญ่)
๘ ตุลาคม  ๒๕๔๘