หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ชีวิตหลังความตาย ไม่มีการทำมาหากิน การทำมาค้าขาย การทำไร่ ทำนา ทำสวน เพราะฉะนั้นเราจะไปหวังโตเอาดาบหน้า หรือหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้
...อ่านต่อ
คิดถึงความตายวันละนิดจิตแจ่มใส วันละ ๒ เวลา หลับตากับลืมตา หายใจเข้า ๑ ครั้ง ออกอีก ๑ ครั้ง
...อ่านต่อ
โลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ เป็นตลาดกลาง ของการค้าบุญและค้าบาปที่ใหญ่ที่สุด
...อ่านต่อ
เรามีดวงตา เรามีอวัยวะทุกอย่างในร่างกาย ไว้สำหรับสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน ปฐมวัย มัชฌิมวัย หรือปัจฉิมวัย เราทุกคนต่างมีเวลาแห่งชีวิตเท่ากัน
...อ่านต่อ
ศูนย์กลางกาย เป็นแหล่งของสติ แหล่งของปัญญา แหล่งของความสุข และแหล่งของพลังใจ
...อ่านต่อ
ในการทำงานทุกอย่างอย่าหวังว่า ต้องวางแผนให้ดีเยี่ยม  รอให้สมบูรณ์พร้อมก่อน
...อ่านต่อ
ลูกเป็นคนใจร้อน มักโกรธ ขี้โมโห ชอบโวยวาย เคยขโมยเงินคุณแม่ ตะคอกคุณแม่เคยทำให้คุณแม่ร้องไห้ “วันแม่”
...อ่านต่อ
เราทุกคนต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศ ในการปฏิบัติธรรม ช่วยกัน ประคับประคองใจ
...อ่านต่อ
เรามักจะติดใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เรื่องปลีกย่อยกัน อย่าไปสนใจการกระทบกระทั่งและอุปสรรค
...อ่านต่อ
อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ จะทำให้เราพร้อม ด้วยสมบัติทั้งสาม คือ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
...อ่านต่อ
เราเป็น Designer of the Life แปลว่า... เป็นนักออกแบบชีวิตของเราเอง ชีวิตเรา... เราอยากจะเป็นอย่างไร ก็แล้วแต่เรา
...อ่านต่อ
ทำใจหยุดได้ เวลาใด เวลานั้นก็ถือว่าเป็นมงคล เป็นเวลาฤกษ์งามยามดี มีมหาโชคมหาลาภ
...อ่านต่อ
ใครมาสวดธัมมจักฯ ขอให้รวยสวนกระแส ธาตุแห่งความบริสุทธิ์ ที่เกิดจากการสวดและเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
ความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก  เพราะกว่าจะได้อัตภาพนี้มา  จะต้องมีกำลังบุญมากพอ  ถ้ากำลังบุญน้อย จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้
...อ่านต่อ
ลูก ๆ ทุกคนมีของดีอยู่ในตัว คือจุดที่จะเชื่อมโยง กับผู้มีอานุภาพ ผู้เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐได้
...อ่านต่อ
ลูกทุกคนต้องขวนขวายในการสร้างบารมี ต้องเร่งสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ เร่งทำความเพียรให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้
...อ่านต่อ
เราจะต้องไม่ประมาท ในการสร้างบารมี อย่าคิดว่าทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน แค่ความคิดคำนึงว่า “ขอพักก่อน”
...อ่านต่อ
เราต้องสร้างบุญกันให้เยอะ ๆ นะลูกนะ บุญที่สำคัญที่สุด คือ... “การทำใจหยุด ใจนิ่ง”
...อ่านต่อ
ต้อง ๑ ก่อน ถึงจะไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นหัวขบวนจักร นอกนั้นเป็นโบกี้ เพราะฉะนั้น ใครสวดบทนี้ได้
...อ่านต่อ
ใครสวดบทธัมมจักฯได้  บุญจะท่วมใจ ลิ้นเหงือกฟันปาก  ชาติต่อไปจะสวยสะอาด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร