หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


หลวงพ่อชอบใจ เศรษฐียุคโบราณ สร้างกุฏิให้พระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ หลัง ถูกโจรเผา กลับดีใจ สร้างใหม่ ได้บุญอีก
...อ่านต่อ
ความบริสุทธิ์นี่แหละ จะทำให้เราบรรลุธรรม และบรรลุวิชชาต่างๆ
...อ่านต่อ
วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ ทั้งเวลาที่เราหลับ เวลาที่เราตื่น และในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น
...อ่านต่อ
ใจของคนเขา ถ้าหากนึกเรื่องละเอียดใจก็จะละเอียดตาม นึกเรื่องหยาบก็หยาบตาม
...อ่านต่อ
หลวงพ่ออยากให้ลูก ๆ ทุกคน มีหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลวงพ่อ
...อ่านต่อ
ใจไม่ซัดส่ายไปที่อื่น ไม่ฟุ้งซ่าน มาหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกาย
...อ่านต่อ
ผู้ที่อยู่ในปรโลก มีความปรารถนาบุญอย่างยิ่ง เพราะบุญเป็นทุกสิ่งในปรโลก
...อ่านต่อ
ก้าวสู่ล้านที่2ของการสวดธัมมจักฯ ด้วยกัน ใครสวดบทธัมมจักฯนี้
...อ่านต่อ
หมั่นนำใจของเรา มาหยุดนิ่ง อยู่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่เสมอ ฝึกให้ติดเป็นนิสัย
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าของเรา ทุก ๆ พระองค์ ท่านเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่
...อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านไป เราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้ เหมือนดั่งสายนํ้าที่ไหลผ่านไปแล้ว ไม่อาจหวนกลับ
...อ่านต่อ
เวลาล้มตัวลงนอน ก็อย่านอนเฉย ๆ นะ ให้มองดูองค์พระของเราเรื่อย ๆ ไป แล้วก็หมั่นหยุดนิ่งอยู่ในกลางท่าน
...อ่านต่อ
หน้าที่กัลยาณมิตร ไม่มีขาดทุน และไม่มีเท่าทุน มีแต่กำไรเป็นกำไร ของชีวิต ในการเกิดมาเป็น มนุษย์
...อ่านต่อ
เมื่อทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายใน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จะแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างที่เราคาดไม่ถึง
...อ่านต่อ
วันหนึ่งคืนหนึ่งมีแค่ ๒๔ ชั่วโมง ถ้าแบ่งเป็น ๓ ช่วง ช่วงหนึ่งนอนหมดไปแล้ว ๘ ชั่วโมง
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม คือ การทำใจของเรา ให้ว่างเปล่า ปราศจาก ภารกิจ ใสบริสุทธิ์ แล้วก็หยุดนิ่งอยู่ภายใน
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตาย ไม่มีการทำมาหากิน การทำมาค้าขาย การทำไร่ ทำนา ทำสวน เพราะฉะนั้นเราจะไปหวังโตเอาดาบหน้า หรือหวังน้ำบ่อหน้าไม่ได้
...อ่านต่อ
คิดถึงความตายวันละนิดจิตแจ่มใส วันละ ๒ เวลา หลับตากับลืมตา หายใจเข้า ๑ ครั้ง ออกอีก ๑ ครั้ง
...อ่านต่อ
โลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ เป็นตลาดกลาง ของการค้าบุญและค้าบาปที่ใหญ่ที่สุด
...อ่านต่อ
เรามีดวงตา เรามีอวัยวะทุกอย่างในร่างกาย ไว้สำหรับสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน ปฐมวัย มัชฌิมวัย หรือปัจฉิมวัย เราทุกคนต่างมีเวลาแห่งชีวิตเท่ากัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร