หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


นั่งธรรมะแล้วต้องหายสงสัยด้วยตัวเองนะ ให้แจ่มแจ้ง จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง
...อ่านต่อ
วันนี้วันพระ วันที่พระจันทร์เต็มดวง วันมหัศจรรย์ ขอให้ลูกยกชั้นเข้าถึงธรรมกันทุกคน
...อ่านต่อ
เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ มีกิจที่จะต้องทำควบคู่กันไป 2 ประการ คือ..การศึกษาวิชาทางโลกและการศึกษาวิชชาทางธรรม
...อ่านต่อ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประดุจหัวขบวนจักร ต้อง ๑ ก่อน ถึงจะไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เป็นหัวขบวนจักร
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตายมีจริง มีคติอยู่ ๒ ทาง คือ สุคติ กับ ทุคติ ตัดสินกันที่บุญและบาป ใจใสหรือใจเศร้าหมอง
...อ่านต่อ
อารมณ์ดี และอารมณ์สบาย ที่เรารดน้ำพรวนดิน อย่างสม่ำเสมอ ในจิตใจของเราทุกวัน จะเป็นเครื่องเกื้อหนุนสนับสนุน
...อ่านต่อ
ลูกจะต้องตั้งใจนั่งสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวให้ได้
...อ่านต่อ
หลวงพ่อสังเกตคุณยายใจท่าน "นิ่ง" เป็นปกติ ท่านจึงปฏิบัติธรรมได้ดีจนกระทั่งหลวงพ่อวัดปากน้ำ
...อ่านต่อ
ในสังสารวัฏนี้ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ปะทะกันอยู่ ทุกอย่างตัดสินกันที่บุญที่บาป
...อ่านต่อ
ทันทีที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ ดำรงสติให้มั่น ทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาย แม้ว่าเราจะหลับบ้าง
...อ่านต่อ
บทสรุปของชีวิต ไปวัดกันตอนใกล้จะละโลก วัดกันที่ความหมองกับความใส
...อ่านต่อ
ในการปฏิบัติธรรม  เราต้องฝึกหัดตัดใจ หักใจ ห้ามใจ ปลดปล่อยวางความคิดของเราเอาไว้
...อ่านต่อ
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร สิ่งที่สำคัญหลวงพ่อ อยากให้ลูกๆ ทุกคนรักษาใจให้ใสๆ คิดดี พูดดี ทำดี ทำให้ถูกหลักวิชชา
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัยนี้  ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย   อยู่ในตัวของเรานี่เอง  อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตรงนี้
...อ่านต่อ
ยอดนักสร้างบารมี  ต้องไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมี  ทำให้เต็มที่เต็มกำลัง   เมื่อเจออุปสรรคต่าง ๆ ก็อย่าได้ท้อใจ
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราทำอยู่นี้ (การปฏิบัติธรรม) เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะว่า... เป็นทางมรรคผลนิพพาน
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม คือ กรณียกิจที่แท้จริงของการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเป้าหมายของชีวิต
...อ่านต่อ
เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่ของใหม่สำหรับเรา ในทางสายนี้เป็นทางสายเดิม ที่เราเดินกันมาแล้ว
...อ่านต่อ
คำว่า “อดทน’’ หมายความว่า... แม้จะมีแรงกดดัน มาจากทุกทิศทาง ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
...อ่านต่อ
วิชชาธรรมกายเป็นของจริง ของจริง ก็คือ ของจริง เราต้องเรียนให้หายสงสัยว่า เออ...“มีจริงแล้วปลื้ม”
...อ่านต่อ
อย่าลืมว่าเราเป็นเจ้าของชีวิต ที่สมบูรณ์เฉพาะวันนี้เท่านั้น วันพรุ่งนี้ยังเป็นสิ่งไม่แน่นอน ว่าจะมีหรือไม่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร