เรื่องแปลกแต่จริง บุญคือเพื่อนซี้ รักนี้สีอะไร อย่างงี้บาปมั้ย เคลียร์ปัญหาครอบครัว


ลูกมีลูกทั้งหมด ๓ คน ลูก (ตัวผู้ถาม) ภูมิใจในตัวลูก ๆ มาก เพราะทุกคนล้วนมีความประพฤติดี และมีผลการเรียนดี
...อ่านต่อ
ช่วงหนึ่งของชีวิตคุณแม่ต้องหันมาทำอาชีพขายไก่ย่าง ท่านต้องฆ่าไก่ถึงวันละ ๒๐ - ๓๐ ตัว ทำให้คุณแม่เครียดมาก
...อ่านต่อ
ตัวลูกเองหลังจากแต่งงานแล้ว ท้องแรกก็แท้ง ทำให้ลูกไม่สบายใจมาก และคิดอยากมาทำบุญใหญ่ ๆ
...อ่านต่อ
ลูกเป็นนักสร้างบารมีรุ่นบุกเบิกค่ะ โดยมีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรให้ ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆ มีโอกาสสั่งสมบุญกับวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
...อ่านต่อ
ทำไมลูกรู้สึกรักพ่อและผูกพันกับพ่อมากกว่าแม่ ทั้ง ๆ ที่ลูกอยู่กับแม่ และพ่อเองก็ไปมีภรรยาใหม่
...อ่านต่อ
ครอบครัวของลูกนับถือศาสนาอิสลาม แต่คุณพ่อก็ยังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัด
...อ่านต่อ
คุณพ่อเป็นคนทำมาค้าไม่ขึ้น เรียกว่าทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ ท่านไม่เคยจุนเจือครอบครัวเลย
...อ่านต่อ
น้องชายของลูกมีอาชีพขายส่งสุราและเบียร์รายใหญ่ประจำจังหวัด เป็นถึงระดับหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทเบียร์ชื่อดัง
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรน้าชายจึงจะเลิกอาชีพเลี้ยงปลา จะให้น้าชายเลิกอาชีพเลี้ยงปลา ก็ต้องอาศัยความรัก
...อ่านต่อ
ลูกชายและลูกสาวของลูก ทำไมเขารักกันมาก ผูกพันกันมาก ไม่เคยทะเลาะกันเลยจนใคร ๆ ก็ต้องแปลกใจ และบุญใดที่ทำให้เขาทั้งสองเรียนเก่งมาก ได้เกรด ๔ ทุกวิชาคะ
...อ่านต่อ
ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ ให้หลักคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัย
...อ่านต่อ
การอยู่ร่วมกันระหว่างชายกับชายฉัน สามีภรรยา หากไม่มีการนอกใจกันเลย กรณีนี้จะบาปไหมคะ
...อ่านต่อ
คุณแม่ยายของผม ท่านเป็นคนใจดี ใจบุญ รักการนั่งสมาธิ ในช่วงบั้นปลายชีวิตภรรยาได้พาท่านมาอยู่ด้วยกันที่อเมริกา
...อ่านต่อ
น้องสาวคนเล็กของลูกรู้สึกผูกพันกับลูกมาก จนบางครั้งเธอรู้สึกหวงลูกและชอบพูดเสมอว่า อยากเกิดมาเจอกันอีก
...อ่านต่อ
ภรรยาของผมเป็นชาวอิรัก นับถือศาสนาอิสลาม เธอเคร่งครัดในศาสนามากเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเอง
...อ่านต่อ
บุญใดส่งผลให้ลูกมีสามีดี และไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลย รวมทั้งญาติทุกคนทางสามีก็รักลูกมาก
...อ่านต่อ
บุพกรรมใดทำให้ลูกสาวของลูกเมื่อ คลอดออกมา มีเนื้อเยื่อปิดที่ทวารเบา ไม่มีช่องทางออกเลย
...อ่านต่อ
 การที่ผมสอนคนทำใจให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ เป็นเหมือนกับการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่การอธิษฐานจิต
...อ่านต่อ
ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ ให้ หลักคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันใน ครอบครัวใหญ่ ที่มีหลากหลายวัย ทำ อย่างไรให้มีความสามัคคีปรองดองกัน
...อ่านต่อ
บุพกรรมใดที่ทำให้พ่อของลูกไม่ได้รับ มรดก ทั้งๆ ที่พี่น้องคนอื่นได้รับมรดกมากมาย
...อ่านต่อ
วิบากกรรมใด ทำให้โยมพี่สาวได้มาดูแลโยมเตี่ยและโยมแม่ โดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และผลบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับโยมพี่สาวครับ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร