เรื่องแปลกแต่จริง บุญคือเพื่อนซี้ รักนี้สีอะไร อย่างงี้บาปมั้ย เคลียร์ปัญหาครอบครัว


คุณตาซื้อหลอดไฟประดับพระเจดีย์สร้างรูปเทวดารักษาเจดีย์ และคอยถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์ให้สะอาดตา
...อ่านต่อ
ผมเคยสร้างวัด ๗ วัด ในประเทศไทยร่วมกับคุณพ่อ สร้างวัดของตัวเอง ๑ วัดและสร้างวัดต่างประเทศ
...อ่านต่อ
ลูกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ประเทศญี่ปุ่น และอธิษฐานให้คุณแม่สามียกที่ดินให้ลูก
...อ่านต่อ
พี่ชายได้มาทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีเพราะบุญที่ทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือ ปกติเมื่อเราทำบุญแล้วก็จะมีสมบัติเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ลูกและสามีได้รับเด็กน้อยคนหนึ่ง มาเลี้ยงเสมือนเป็นลูกของเราแท้ๆ เพราะพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้เลิกกัน และไม่พร้อมจะรับผิดชอบเด็ก
...อ่านต่อ
ตัวลูกเดิมเป็นคนแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเลย แต่ตอนนี้ต้องกินยาแก้โรคหัวใจและมีไขมันในเลือดสูง
...อ่านต่อ
ที่ตัวลูกได้บุตรที่ดีอยู่ในโอวาทนั้นเพราะบุญที่เคารพในพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
ลูกและสามีคนปัจจุบัน เวลามาวัดก็จะทำบุญด้วยกัน ร่วมกันอธิษฐานแล้วก็ถวายเงินด้วยกัน
...อ่านต่อ
คุณพ่อของลูกเป็นหนุ่มชาวจีนที่มีความอ่อนน้อม มีความกตัญญูต่อบิดามารดา และโรแมนติกกับภรรยาแบบเสมอต้นเสมอปลาย
...อ่านต่อ
คุณแม่อายุยืน ๑๑๐ ปี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเลย เพราะในอดีตชาติ ท่านได้ถวายคิลานเภสัช (ยารักษาโรค) แด่พระภิกษุสามเณรบ่อยๆ
...อ่านต่อ
ผมเรียนจบปริญญาตรีด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของภาควิชา ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ทำให้ผมได้ทุนจากบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง
...อ่านต่อ
ลูกชายคนโตมีความรู้ด้านดนตรีตั้งแต่เด็กๆ เขาชอบเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ ต่างจากคนในครอบครัวที่ไม่มีความรู้ด้านดนตรีเลย
...อ่านต่อ
ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้น มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีบริวารสมบัติติดตัวไป
...อ่านต่อ
ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้น มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีบริวารสมบัติติดตัวไป
...อ่านต่อ
คุณแม่ไม่ถูกลืมในการแบ่งมรดก เพราะชาติในอดีต เวลาจะได้สมบัติอะไรมาก็มักจะแบ่งทำบญุ สร้าง ทานบารมีสม่ำเสมอ
...อ่านต่อ
คุณพ่อมาอยู่ในสังคมเกษตรกรรม เพราะกำลังทานบารมีหย่อนกว่าคุณแม่ โดยในชาติที่คุณแม่สร้างโบสถ์นั้น
...อ่านต่อ
แม้คุณแม่จะมีชีวิตที่สะดวกสบาย แต่คุณแม่ก็เป็นหม่อมที่ชอบชีวิตเรียบง่ายสมถะ ไม่ชอบออกงานสังคม ไม่ชอบเต้นรำ แต่ชอบศึกษาวรรณคดี ประวัติศาสตร์
...อ่านต่อ
คุณพ่อเป็นคนไม่คิดร้ายใคร ใจบุญ เป็นคนที่มีฐานะการเงินดีที่สุดในหมู่ญาติ ญาติคนไหนเดือดร้อนเรื่องเงินมายืมคุณพ่อแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวัง
...อ่านต่อ
ลูกมีที่ดิน ๑๙ ไร่ อยู่ที่อำเภอปากช่องที่ดินของลูกมีหินกาบอยู่เป็นจำนวนมาก ยิ่งขุดก็ยิ่งมี ยิ่งมีลูกก็ยิ่งขุด ราวกับสมบัติกรพรรดิตักไม่พร่อง
...อ่านต่อ
ครอบครัวของลูกมีอาชีพเกษตรกรตั้งแต่เด็กๆ คุณแม่ของลูกก็ถูกครอบครัวอื่นมาขอไปเลี้ยงเป็นคนรับใช้และใช้ให้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่เล็กๆ เนื่องจากคุณยายเสียชีวิต ตั้งแต่คุณแม่ยังเด็กมาก ส่วนคุณตาก็ไปมีภรรยาใหม่
...อ่านต่อ
ที่ลูกชายกลัวความมืด กลัวความรุนแรง และกลัวอาวุธทุกชนิด เพราะกรรมในอดีต ตัวเองได้เคยเลี้ยงหลานซึ่งซนมากๆ ในชาตินั้นได้จับหลานไปขังไว้ในห้องมืด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร