ศาลเจ้า ๒

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2560

  ศาลเจ้า ๒,่ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 

          ศาลเจ้า ๒

 

      วิญญาณที่แม่รับมาอยู่ที่บ้านนั้นมีจริงหรือไม่คะ ถ้าจริงเป็นวิญญาณของใคร   ลูกควรทำอย่างไรกับศาลนั้นคะ จะรื้อก็เกรงใจแม่ และกลัวด้วยค่ะ


       คุณครูไม่ใหญ่

      วิญญาณที่แม่รับมาอยู่ที่บ้านนั้นมีจริง เป็นพวกบริวารภุมมเทวาของหัวหน้าสายวิทยาธร ลูกจะต้องอธิบายให้คุณแม่เข้าใจเรื่องนี้ อย่างแท้จริงดังกล่าว เมื่อท่านเข้าใจดีแล้ว ลูกก็ไปทำตามหลักวิชชา คือ ให้อยู่ในบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา และก็ไม่ต้องกลัว เพราะบุญเรามากกว่า อีกทั้งเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนลบหลู่ใคร แล้วลูกก็พูดด้วยถ้อยคำอันไพเราะ ที่ศาลตรงนั้นนะ เผื่อจะมีวิญญาณฟังอยู่ว่า ท่านเป็นผู้มีบารมีมาก ควรจะไปอยู่วิมานที่สวยกว่านี้ อย่าอยู่ตรงนี้เลย ไม่สมกับบารมีสถานที่ตรงนี้ ขอสร้างเป็นหอพระแทน แล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙