กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ศูนย์เบญจธรรมจัดอบรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
งานวันอาสาฬหบูชาและงานวันเข้าพรรษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
โครงการทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง และ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วัดรามูสีมา บังคลาเทศ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีถวายสังฆทาน และสวดธรรมจักรฯ
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ วัดสุดาจัน บังคลาเทศ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีบรรพชาหมู่สามเณร ,พิธีตักบาตรสามเณรใหม่, พิธีเปิดโรงเรียนพุทธศาสนา ,พิธีสวดธรรมจักรฯ ,พิธีถวายโบสถ์ และเปิดป้ายให้กับวัดสุดาจัน
...อ่านต่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พิธีถวายมหาสังฆทาน 111 วัด และสวดธรรมจักรฯ ปีที่ 2 ณ เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ๒๓ วัด ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดมงคลพุการาม ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ พิธีสวดธรรมจักรฯ มอบเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
...อ่านต่อ
นที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดการประกวดสวดมนต์หมู่บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร รอบชิงชนะเลิศ
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ และ พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ วันที่ ๑-๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและคณะศิษย์ฯมาร่วมบุญ ถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่สมเด็จอาชญาธรรม และพระครูบาสาม และร่วมบุญกองทุนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่วัดราชฐานหลวงหัวข่วง วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐเมียนมาร์
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
สวดธรรมจักร หล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมพัฒนาวัด "รักษ์วัด รักศีล๕ " มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สันติ ปลอดยาเสพติด วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ
พิธีทอดผ้าป่าและสวดธรรมจักร ณ ธุดงคสถานอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
พิธีถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ 500 รูป เพื่อทำบุญให้แผ่นดินเมืองพัทยาก่อนอำลาชีวิตราชการ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
สวดธรรมจักร หล่อเทียนพรรษามหามงคล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญ หล่อเทียนเข้าพรรษา วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
โครงการทำดีเพื่อพ่อ สมาทานศีล ๕ แผ่เมตตาสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ,๖ ประโยค , ๓ ประโยค และพิธีมอบดวงแก้ว ทรงบาลีไวยากรณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง