ในการบริหารและการปกครองประเทศนั้น รัฐบาลต้องใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และเป็นอิสระในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่ง
...อ่านต่อ
การยกย่องศิษย์ให้ปรากฏในเพื่อนฝูงของครูอาจารย์ ก็คือการรับรองคุณธรรม ความรู้ความสามารถของศิษย์ของตน
...อ่านต่อ
เจตนารมณ์ของหน้าที่ประการที่ 3 ของทิศเบื้องขวา ก็คือ ครูอาจารย์ทั้งหลายต้องไม่หวงวิชา กล่าวคือ ถ้าตนมีความรู้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล