ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2557

 

 ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง


                การยกย่องศิษย์ควรมีการปฏิบัติอย่างไร


        การยกย่องศิษย์ให้ปรากฏในเพื่อนฝูงของครูอาจารย์ ก็คือการรับรองคุณธรรม ความรู้ความสามารถของศิษย์ของตน ให้เพื่อนฝูงของครูอาจารย์ได้รับทราบว่า ศิษย์คนใดมีความเชี่ยวชาญด้านใด มีความซื่อสัตย์ หรือมีคุณธรรมอะไรอย่างไรบ้าง ในกรณีที่ศิษย์ของตนไป สมัครงานในองค์กรต่างๆ การปฏิบัติเพื่อแสดงการยกย่องศิษย์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันก็คือ การเขียนหนังสือรับรอง (ฯฯ)
ให้หน้าที่ประการที่ 4 ของทิศเบื้องขวานี้ ย่อมให้นัยว่า ครูอาจารย์ทั้งหลายจำเป็นจะต้องปลูกฝังอบรมบรรดาศิษย์ของตน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นอย่างดี เพื่อว่าเขาจะเป็นคนดี
มควรที่จะได้รับการยกย่องจากครูอาจารย์ ทั้งนี้เพราะว่าถ้าเขาไม่ดีจริง ความเสียหายก็จะสะท้อนกลับ
มาที่ครูอาจารย์อย่างแน่นอน

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร