รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

นิทานชาดก : กาฬยมุฏฐิชาดก ชาดกว่าด้วยโลภมาก

ชาดก 500 ชาติ

กาฬยมุฏฐิชาดก ชาดกว่าด้วยโลภมาก

 

 
พระเจ้ากรุงโกศล
 
               ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ทรงปรารภพระเจ้ากรุงโกศลแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ ครั้งนั้นในช่วงฤดูฝนได้เกิดการการกบฏขึ้นทางชายแดนของแคว้นโกศล พวกทหารที่รักษาชายแดนทำการสู้รบปราบกบฏอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ จึงส่งข่าวให้พระเจ้าโกศลทรงทราบ
 
 
 
ชายแดนแคว้นโกศลได้มีการรวมกลุ่มของพวกกบฏ
 
                “กบฏพวกนี้ เชี่ยวชาญการรบ ต่อต้านกองกำลังของพวกเราได้หลายครา ข้าว่า เราถอยทัพก่อนดีกว่า” “หนอย เจ้าพวกกบฏ เดี๋ยวกำลังเสริมจากเมืองหลวงมาถึง พวกเจ้าต้องกลัวจนหัวหดแน่ๆ” “พวกมันหนีไปแล้ว พวกเราชนะอีกแล้ว” “บ้านข้าเรียกว่าอ่อน สู้ไม่ได้แล้วก็หนี ฮ่าๆๆๆ”
 
 
พวกทหารได้สู้รบกับพวกก่อการกบฏ
 
                พระเจ้าโกศลทรงได้รับรายงานเรื่องการก่อกบฏแล้ว ทรงมีรับสั่งให้ทหารจัดทัพเพื่อปราบกบฏ โดยทรงนำทัพด้วยพระองค์เอง “พวกเจ้าจงจัดทัพใหญ่เพื่อปราบกบฏ ข้าจะเป็นคนนำทัพนี้เอง ฮึ เจ้าพวกแมงเม่า คราวนี้ล่ะ ข้าจะขยี้พวกเจ้าให้แหลกเละไปเลย”
 
 
พระเจ้าโกศลได้รับรายงานการก่อกบฏจากชายแดนแคว้นโกสล
 
                  พระราชาทรงนำทัพหลวงเสด็จออกจากพระราชวังในฤดูฝน ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแก่การทำศึก จึงให้ทหารตั้งค่ายใกล้พระวิหารเชตวัน จากนั้นจึงทรงเข้าเฝ้า พระบรมศาสดา “ฝนตกหนักแบบนี้ ไม่เหมาะแก่การทำศึกเลยพระเจ้าข้า ทางข้างหน้าก็ล้วนเต็มไปด้วยซอกเขาและลำธาร”
 
 
พระเจ้าโกศลทรงนำทัพออกปราบกบฏด้วยพระองค์เอง
 
                  “ถ้าเช่นนั้น พวกเจ้าจงตั้งค่ายที่นี้ก่อนก็แล้วกัน ข้าจะได้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา” การเข้าเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้ พระเจ้าโกศลทรงคิดว่า หากพระพุทธองค์ทรงทราบว่า การเดินทางไปปราบกบฏในครั้งนี้ จะทำให้เกิดอันตราย ก็จะทรงห้ามพระองค์ไว้ “หากการทำศึกในครั้งนี้ มีอันตรายถึงชีวิต พระศาสดาคงไม่นิ่งเฉยเป็นแน่”
 
 
พระเจ้าโกศลรับสั่งให้จัดตั้งค่ายพักใกล้พระวิหารเชตวัน
 
                    เมื่อพระเจ้าโกศลมายังพระวิหารเชตวันแล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงตรัสถามพระเจ้าโกศล “มหาบพิตร ท่านเสด็จมาจากไหน” “หม่อมฉันนำทัพ จากเมืองหลวง หวังจะไปปราบกบฏชายแดน เมื่อผ่านมาทางนี้ จึงมาถวายบังคมพระองค์ก่อนไป พระเจ้าค่ะ”
 
 
พระเจ้าโกศลเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ณ พระวิหารเชตวัน
 
                  “มหาบพิตร แม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลาย เมื่อจะยกทัพไป ครั้นได้ฟังคำของบัณฑิตแล้ว ก็ไม่เสด็จไปสู่กองทัพในเวลาอันไม่สมควร” “เรื่องราวในครั้งนั้น เป็นเช่นไรกัน ทรงเล่าให้หม่อมฉันฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ”
 
 
พระเจ้าพรหมทัต แห่งกรุงพาราณสี
  
                ครั้นพระเจ้าโกศลทูลอาราธนาแล้ว พระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ เป็นอำมาตย์ผู้สอนธรรมของพระราชา ครั้งนั้นทางชายแดนของแคว้นที่พระองค์ปกครองเกิดการกบฏ
 
 
มีการก่อกบฏในชายแดนของกรุงพาราณสี
 
                 ทหารที่ชายแดนไม่อาจปราบกบฏเหล่านั้นได้ จึงส่งสารให้ทรงทราบ “สารจากชายแดนส่งมาว่า เกิดการกบฏ ไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้ จึงขอให้พระองค์ ส่งทัพไปช่วยด่วน พระเจ้าข้า” “ถ้าเช่นนั้น พวกเจ้าจงรีบไปจัดทัพ เราจะยกกองทัพไปปราบกบฏด้วยตัวเอง”
 
 
ทหารได้กราบทูลรายงานเรื่องการก่อกบฏแก่พระเจ้าพรหมทัต
 
               พระราชานำทัพออกในฤดูฝน ตั้งพักค่าย ณ พระอุทยาน ฝ่ายพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นว่าเป็นเวลาไม่เหมาะสมแก่การทำศึก จะเข้าเฝ้าเพื่อคัดค้าน แต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได้ “พระราชาทรงอยู่ ถูกความโกรธครอบงำ จะทำศึกในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ ต้องเกิดอันตรายเป็นแน่ เราจะต้องเตือนสติพระองค์ให้ได้”
 
 
พระเจ้าพรหมทัตทรงนำทัพออกปราบกบฏด้วยพระองค์เอง
  
                    ในระหว่างที่ทัพหลวงตั้งค่ายอยู่นั้น พวกทหารได้นำถั่วดำ ซึ่งเป็นอาหารของม้าศึก มาใส่ไว้ในรางอาหารม้า “ม้าพวกนี้ ได้กินอาหารดีๆ ไม่เหมือนม้าของข้า ได้กินแต่หญ้ากับฟางเท่านั้น”
 
 
 
อำมาตย์ผู้สอนธรรมของพระราชาได้มองเห็นถึงความไม่เหมาะสมของกาลเวลาที่จะออกปราบกบฏ
 
                   ณ ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆ กับค่ายทหารนั้น มีลิงน้อยหิวโซตัวหนึ่ง จ้องมองถั่วดำที่ทหารเหล่านั้นนำมาให้ม้า ครั้นเมื่อสบโอกาสมันจึงรีบโหนตัวลงมาจากต้นไม้ แล้วตรงมาเข้าไปชวยเอาถั่วดำนางนั้นใส่ไว้ในปากจนเต็ม
 
 
ทหารนำถั่วดำมาเทใส่รางให้กับม้าศึก
  
                    “เจี๊ยกๆๆ ถั่วดำๆ พี่ม้ากับข้า ท่านก็เป็นสัตว์เหมือนกัน เราต้องรู้จักแบ่งปันกันนะ” “ฮี้ๆๆ ลิงขโมยถั่วดำๆ” เจ้าลิงน้อยจอมตะกระ เอาถั่วดำใส่ปากจนเต็มแล้วยังไม่พอ แล้วยังคว้าติดมือไปอีกหนึ่งกำมือ
 
 
 
เจ้าลิงน้อยแอบมาขโมยถั่วดำของม้าไปกินด้วยความหิว
 
                  จากนั้นมันก็ใช้มือข้างที่เหลือ ปีนกลับขึ้นไปยังต้นไม้อย่างรวดเร็ว “เฮ้ย ลาบปากแท้ๆ เราจะกินถั่วดำให้อิ่ม ให้พุงปลิ้นไปเลย” ขณะที่เจ้าลิงน้อยนั้นจะลงมือ กินถั่วดำที่ขโมยมา ถั่วในมือของมันเม็ดหนึ่งก็หลุดร่วงลงมาที่โคนต้นไม้
 
 
เจ้าลิงน้อยทำถั่วดำที่อยู่ในมือร่วงลงจากต้นไม้ 1 เม็ด
 
                  “เจี๊ยกๆๆๆ ถั่วดำของข้าร่วงไปแล้วหนึ่งเม็ดไม่ได้ไม่ได้ ให้หล่นแม้สักเม็ดก็ไม่ได้ ต้องลงไปเก็บ” ด้วยความเสียดายถั่วดำเพียงเม็ดเดียว เจ้าลิงโง่ตัวนั้นได้ทิ้งถั่วดำ ที่อยู่ในปากในมือทั้งหมด แล้วลงจากต้นไม้เพื่อหาถั่วดำเม็ดนั้น
 
 
เจ้าลิงน้อยปีนลงจากต้นไม้เพื่อหาถั่วดำที่มันทำตก
 
                    ครั้นหาไม่เจอ มันก็กลับขึ้นไปบนต้นไม้ นั่งซึมเศร้าเสียใจอยู่บนกิ่งไม้นั้น “เจี๊ยกๆๆ ถั่วดำของข้าๆ หายไปไหนเนี่ย เสียดายจริงๆ”พระราชาทอดพระเนตรเห็นลิงน้อย นั่งหน้าเศร้า หมดอาลัยตายอยากอยู่บนต้นไม้ ก็เกิดความสงสัย จึงตรัสถามพระโพธิสัตว์
 
 
พระเจ้าพรหมทัตมองดูเจ้าลิงน้อยนั่งซึมเศร้าด้วยความสงสัย
 
                      “ท่านอาจารย์ดูสิ ลิงนั้นมันเป็นอะไรของมันกัน” “ขอเดชะ ลิงโง่ตัวนี้หากินตามกิ่งไม้ ปัญญาของมันไม่มี สาดถั่วดำทั้งหมดทิ้ง เพื่อถั่วดำเม็ดเดียว เปรียบผู้โง่เขลาไร้ปัญญา ไม่มองเห็นประโยชน์ส่วนมาก มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนน้อย จึงเป็นเช่นนี้ พระเจ้าค่ะ”
 
 
พระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นด้วยกับคำแนะนำของอำมาตย์เรื่องการไม่ไปปราบพวกกบฏ
 
                      “ที่ท่านอาจารย์พูดมา มีความหมายว่าอย่างไรกันรึ ขอเดชะพวกเราก็ดี ชนเหล่าอื่นก็ดีที่มีความโลภจัด จะเสื่อมจากประโยชน์ส่วนมาก เพราะประโยชน์ส่วนน้อย เหมือนลิงเสื่อมจากถั่วทั้งหมด เพราะถั่วเมล็ดเดียวแท้ๆ”
 
 
พระเจ้าพรหมทัตทรงยกทัพกลับเมือง
 
                        พระราชาสดับคำสอนนั้นแล้ว ก็กลับได้สติ จึงรับสั่งให้ให้เลิกขบวนทัพ เสด็จกลับเข้าเมืองพาราณสีไป “ที่ท่านพูดมา ข้าเข้าใจแล้ว ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้เตือนสติข้า”
 
 
พวกกบฏพากันหนีเอาตัวรอดเพราะคิดว่าพระเจ้าพรหมทัตทรงนำทัพมาปราบพวกตน
 
                       “ขอเดชะ พระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญา การยกทัพไปปราบกบฏในเวลานี้ จะมีผลเสียมากกว่าผลดี โปรดทบทวนด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ” “ข้าไม่ไปปราบกบฏแล้วล่ะ ทหารทั้งหลายพวกเจ้าจะไม่นำทัพไปทำศึกอีกแล้ว จงยกทัพกลับไปเดี๋ยวนี้”
 
 
พระเจ้าโกศลได้กราบทูลลาพระบรมศาสดา
 
                    ฝ่ายพวกกบฏไม่ได้รู้ว่าพระราชาทรงยกทัพกลับแล้ว กลับเข้าใจว่าพระราชาเสด็จออกจากเมืองมาปราบพวกตน จึงพากันหลบหนีกันไปด้วยความกลัว “ทัพใหญ่กำลังมา พวกเราหนีกันเถิด” “พระราชาทรงยกทัพมาเอง ต้องมีทหารมากมายแน่ๆ พวกเราคงสู้ไม่ไหว ข้าเผ่นก่อนดีกว่าเว้ย”
 
 
พระเจ้าโกศลทรงนำทัพกลับเมืองของตน
   
                    พระราชากรุงโกศล สดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว ก็ถวายบังคมลา แล้วยกทัพกลับกรุงสาวัตถีทันที แม้ในกาลปัจจุบันพวกกบฏได้ยินข่าวว่า พระราชากรุงโกศลยกทัพมาปราบปราม ก็พากันหนีไปเช่นกัน พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดกดังนี้
 
 
พระราชาในครั้งนั้น ได้เป็น อานนท์ ในครั้งนี้
ส่วนอำมาตย์บัณฑิต คือ เราตถาคต นี้แล 
 
 
 
นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ลฏุกิกชาดก ชาดกว่าด้วยนางนกไส้ 

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มสกชาดก ชาดกว่าด้วยศัตรูผู้มีปัญญาดีกว่ามีมิตรโง่

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โรมชาดก ชาดกว่าด้วยอาชีวกเจ้าเล่ห์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อนภิรติชาดก ชาดกว่าด้วยจิตขุ่นมัว ไม่ขุ่นมัว

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กาฬยมุฏฐิชาดก ชาดกว่าด้วยโลภมาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อุทยชาดก ชาดกว่าด้วยบารมี 10 ทัศ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กามชาดก ชาดกว่าด้วยกามและโทษของกาม

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มณิโจรชาดก ชาดกว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราช

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ขันติวัณณชาดก ชาดกว่าด้วยต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กาญจนักขันธชาดก ชาดกว่าด้วยธรรมะมีค่าดั่งทองคำ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กณเวรชาดก  ชาดกว่าด้วยหญิงหลายผัว

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วีณาถูณชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องรักคนผิด

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มหาโมรชาดก  ชาดกว่าด้วยพญานกยูงพ้นจากบ่วง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วินีลกชาดก ชาดกว่าด้วยการเลือกทำเลผิด

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วรุณชาดก ชาดกว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สาเกตชาดก ชาดกว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สาธุศีลชาดก ชาดกว่าด้วยตำราเลือกลูกเขย

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อกาลราวิชาดก  ชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มตกภัตตชาดก  ว่าด้วยสัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วลาหกัสสชาดก ว่าด้วยความสวัสดี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อัคคิชาดก ว่าด้วยท่านอัคคิกะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กากชาดก ว่าด้วยการผูกอาฆาต

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อินทสมานโคตตชาดก  ชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กิงฉันทชาดก  ชาดกว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อลีนจิตตชาดก ชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตร

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กัจฉปชาดก ชาดกว่าด้วยลิงสัปดน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สุวรรณกักกฏชาดก ชาดกว่าด้วยปูทองผู้ฉลาด

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สัตติคุมพะชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องการคบหาคนพาล

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สาลิเกทารชาดก ชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

คุณชาดก ชาดกว่าด้วยมิตรธรรม

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สูกรชาดก  ชาดกว่าด้วยสุกรท้าสู้ราชสีห์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สิคาลชาดก ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัข

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สีลวนาคชาดก-ชาดกว่าด้วยผู้ดื้อรั้นว่ายาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กุรุงคมิคชาดก-ว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

คิชฌชาดก-ว่าด้วยอำนาจบุญคุณ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วัณณุปถชาดก-ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ขัลลฏิยชาดก-ว่าด้วยความลุ่มหลง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กันทคลกชาดก-ชาดกว่าด้วยเรื่องนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ตินทุกชาดก-ชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตาย

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กุกกุรชาดก-ชาดกว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มุทุลักขณชาดก ชาดกว่าด้วยกามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมอง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

นันทชาดก-ชาดกว่าด้วยความมานะถือตัว

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

จันทกินรีชาดก-ชาดกว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โลสกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของความอิจฉาริษยา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

พกชาดก-ชาดกว่าด้วยบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วานรินทชาดก-ชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กัฏฐหาริชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษแห่งการแบ่งชนชั้น

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

รุกขธรรมชาดก-ชาดกว่าด้วยต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลม

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กโปตกชาดก-ชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มหิฬามุขชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของการคบคนพาล

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

เทวธรรมชาดก-ชาดกว่าด้วยธรรมของเทวดา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มิตตวินทุก-ชาดกว่าด้วยโทษผู้ลุอำนาจความปรารถนา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ปัณฑรกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษการเปิดเผยความลับแก่ผู้อื่น

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

พัพพุชาดก-ตอนที่ 2-ชาดกว่าด้วยวิธีให้แมวตาย

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ทุมเมธชาดก-ชาดกว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กุสนาฬิชาดก-ชาดกว่าด้วยประโยชน์ของการคบมิตร

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อสาตมนต์ชาดก-ชาดกว่าด้วยมนต์มายาหญิง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

หริตมาตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้มีอิสรภาพ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

พระมหาสีลวะชาดก-ชาดกว่าด้วยการปรารภความเพียร

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วาตมิคชาดก-ชาดกว่าด้วยอำนาจรส

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อปัณณกธรรมชาดก-ชาดกว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดพลาด

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ตักกบัณฑิตชาดก-ชาดกว่าด้วยการข้องแวะกับกิเลสคือบ่อเกิดแห่งทุกข์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กัณฑินาชาดก ว่าด้วยโทษของการตกอยู่ในอำนาจสตรี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โมรณัจจชาดก ว่าด้วยผู้ขาดหิริโอตัปปะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กากาติชาดก ชาดกว่าด้วยนางกากี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มหากัณหชาดก-ชาดกว่าด้วยคราวที่สุนัขดำกินคน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

คิริทัตตชาดก-ชาดกว่าด้วยการเอาอย่าง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โภชาชานียชาดก-ชาดกว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ่

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มโนชชาดก-ชาดกว่าด้วยคบคนชั่วไม่ได้ความสุขที่ยั่งยืน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มาตุโปสกชาดก-ชาดกว่าด้วยพญาช้างยอดกตัญญู

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ชาตาชาดก-ชาดกว่าด้วยภรรยา 7 แบบ 

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ปัญจาวุธกุมาร-ชาดกว่าด้วยการทำความเพียร

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

จุลลกเศรษฐี-ชาดกว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

เวทัพพชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อกตัญญุตาชาดก-ชาดกว่าด้วยคนอกตัญญู

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

เวฬุกะชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มาลุตชาดก-ว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ขทิรังคารชาดก-ว่าด้วยเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

นิโครธมิคชาดก-ว่าด้วยการเลือกคบ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มุณิกชาดก-ว่าด้วยผู้มีอายุยืน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ติตติรชาดก-ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มัจฉชาดก-ชาดกว่าด้วยความลุ่มหลงคือตัวนำไปสู่ความตาย

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โกสิยชาดก-ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อัคคิชาดก-ว่าด้วยท่านอัคคิกะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

นฬปานชาดก-ว่าด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ปุณณปาติกชาดก-ชาดกว่าด้วยความฉลาดทันคน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อารามทูสกชาดก-ชาดกว่าด้วยความฉลาดอันไม่เป็นประโยชน์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อัสสกชาดก-ชาดกว่าด้วยพระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กุลาวกชาดก ชาดกว่าด้วยการเสียสละ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ฆตบัณฑิตชาดก-ชาดกว่าด้วยความดับความโศก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

จัมมสาฏกชาดก-ชาดกว่าด้วยนักบวชไหว้แพะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ทุราชานชาดก-ชาดกว่าด้วยภาวะของหญิงรู้ได้ยาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ปัญจภีรุกชาดก-ชาดกว่าด้วยความสวัสดี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ครหิตชาดก-ชาดกว่าด้วยลิงติเตียนมนุษย์

คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร