**นิทานชาดก แนะนำ/เกี่ยวข้อง

รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

นิทานชาดก : วัฏฏกชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข

ยังมีพระภิกษุผู้เป็นเถระบางรูป กล่าวเตือนขึ้นว่า พวกเราจะตระหนกตกใจไปไย พระบรมสุคตเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยกับเราที่นี่ เราควรจะไป...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง สมเด็จพระศาสดาเสด็จจาริกไปใน แว่นแคว้นมคธ เพื่อบิณฑบาตพร้อมด้วยพระสาวกตามเสด็จเป็นอันมาก ครั้นเสด็จกลับหลังจากทำ...อ่านต่อ
Once upon a time in this selfsame spot in the state of Magadha....อ่านต่อ
Faced with the approaching death, the quail remained calm and concentrated....อ่านต่อ

นิทานชาดก : ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1

ในอดีตกาล ครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี มีบุตรของพราหมณ์ผู้หนึ่งได้ศึกษาศิลปวิทยา สำเร็จมาจากเมืองตักศิลา...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี มีบุตรของพราหมณ์ผู้หนึ่งได้ศึกษาศิลปวิทยา สำเร็จมาจากเมืองตักศิลา...อ่านต่อ
Once upon a time when King Brahmadatta was reigning the Kingdom of Benares....อ่านต่อ
Well then, you’ve either got to swallow down that safe cure or else to work for honest fare....อ่านต่อ

นิทานชาดก : สมบัติมหาภัย เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ

ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยดื้อรั้นว่ายากสอนยาก จนกระทั่งเพื่อนพระภิกษุต่างเอือมระอาที่กล่าวตักเตือน...อ่านต่อ
ถ้าหากเราร่ายมนต์ แล้วเอาเพชรนิลจินดาให้พวกโจรไป มันคงจะปล่อยเราไป ไม่ต้องมาถูกมัดจนปวดไปหมดทั้งตัวแบบนี้...อ่านต่อ
ข้าจับเขาได้เมื่อวาน ตกค่ำ เขาก็ร่ายมนต์เรียกเพชรนิลจินดาให้ ถ้าเพื่อนอยากได้ก็ให้พราหมณ์ร่ายมนต์ให้สิ...อ่านต่อ
ถ้าเจ้านั่นกลับมา เราต้องแบ่งสมบัติให้มันตั้งครึ่งหนึ่ง จัดการมันเสียเลยดีกว่า สมบัติทั้งหมดจะได้เป็นของข้าคนเดียว ...ฮึๆๆ...อ่านต่อ
Well, if that is all you want, make haste and untie me. ‘Look! The moon is so bright; this great junction is called Vedabbha....อ่านต่อ
Thus, by reason of the treasure, not only the Brahmin but all the robbers came to destruction....อ่านต่อ

นิทานชาดก : สกุณชาดก นกหัวดื้อ ชาดกว่าด้วยการเป็นคนดื้อ ว่ายากสอนยาก

ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีพญานกตัวหนึ่งได้พาบริวารนับพันๆตัวเข้ามาทำรังอยู่ที่ต้นไม้ใกล้ๆกัน นกทั้งหลายต่างหากินอยู่ในป่าด้วยความผาสุกตลอดมา...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีพญานกตัวหนึ่งได้พาบริวารนับพันๆตัวเข้ามาทำรังอยู่ที่ต้นไม้ใกล้ๆกัน นกทั้งหลายต่างหากินอยู่ในป่าด้วยความผาสุกตลอดมา...อ่านต่อ
king of bird and thousands of a company birds were dwelling in round a giant tree with branching boughs....อ่านต่อ
The wiser birds who followed the Bodhisatta’s counsels, at once rose up in the air and went elsewhere in his company....อ่านต่อ

นิทานชาดก : มตกภัตตชาดก แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ

ในอดีตกาลนานมาแล้ว สมัยที่มนุษย์ และสัตว์ยังเข้าใจ ภาษากันได้ "เอกอี้เอิ้ก...เอิ้ก ตื่นได้แล้วจ้า มีอาจารย์ทิศาปกโมกข์ผู้หนึ่ง ต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว...อ่านต่อ
เจ้าแพะเอ๋ย เจ้าเป็นอะไรไปน่ะ หัวแระแล้วก็ร้องไห้ "หรือว่า เจ้ากลัวตายจนเป็นบ้าไปแล้ว" "เราไม่ได้กลัวตายหรอก" "เพราะว่าใครๆก็ต้องตายทั้งนั้นไม่ว่าช้าหรือเร็ว แต่ที่เราหัวเราะก็เพราะดีใจ...อ่านต่อ
เจ้าแพะเอ๋ย เจ้าเป็นอะไรไปน่ะ หัวแระแล้วก็ร้องไห้ "หรือว่า เจ้ากลัวตายจนเป็นบ้าไปแล้ว" "เราไม่ได้กลัวตายหรอก" "เพราะว่าใครๆก็ต้องตายทั้งนั้นไม่ว่าช้าหรือเร็ว แต่ที่เราหัวเราะก็เพราะดีใจ...อ่านต่อ
เจ้าแพะเอ๋ย เจ้าเป็นอะไรไปน่ะ หัวแระแล้วก็ร้องไห้ "หรือว่า เจ้ากลัวตายจนเป็นบ้าไปแล้ว" "เราไม่ได้กลัวตายหรอก" "เพราะว่าใครๆก็ต้องตายทั้งนั้นไม่ว่าช้าหรือเร็ว แต่ที่เราหัวเราะก็เพราะดีใจ...อ่านต่อ
Once upon a time, … When human and animals could communicate in words. Eak! Eak! Good morning....อ่านต่อ
Friend goat, your voice has been loud both in laughter and in weeping; what made you laugh and what made you weep?...อ่านต่อ
Instead of being reborn in heaven, …through killing that single goat, I have had my head cut off five hundred times all but one....อ่านต่อ
… rending off a mass which hit the goat on the outstretched neck and tore off its head....อ่านต่อ

นิทานชาดก : นายนันทะกับบุตรเศรษฐี นันทชาดก ชาดกว่าด้วยความมานะถือตัว

ในอดีตการครั้นพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี มีชายชราฐานะร่ำรวยคนหนึ่งไปได้ภรรยาที่ยังเป็นสาว...อ่านต่อ
เอาสมบัติไปฝังไว้ก่อนดีกว่า รอให้ลูกโตขึ้นแล้วค่อยมาขุดเอาไปใช้ จากนั้น ชายชราจึงเรียกทาสซึ่งตนไว้วางใจที่สุดมาหา "นันทะ เมื่อครั้งพ่อแม่ของเรายังอยู่ แม่ของเจ้าได้ชื่อว่าเป็นคนที่ครอบครัวเราไว้ใจที่สุด...อ่านต่อ
เมื่อไปถึงที่แห่งหนึ่งภายในป่า นายนันทะทาส ผู้ซื่อสัตย์ก็กลับกลาย เป็นคนกร้าวร้าว หยาบคาย ชายหนุ่ม มิได้ตอบโต้อย่างใด ได้แต่ชวนกลับบ้านเหมือนเช่นเคย...อ่านต่อ
เมื่อไปถึงที่แห่งหนึ่งภายในป่า นายนันทะทาส ผู้ซื่อสัตย์ก็กลับกลาย เป็นคนกร้าวร้าว หยาบคาย ชายหนุ่ม มิได้ตอบโต้อย่างใด ได้แต่ชวนกลับบ้านเหมือนเช่นเคย...อ่านต่อ
Once on a time when King Brahmadatta was reigning in Benares, the Bodhisatta came to life again as a squire....อ่านต่อ
In due course, the son grew up and … One day, his mother said to him,… ‘My son, your father, in the company...อ่านต่อ
‘… how should you have any money here? ‘What has happened?’ ‘Let’s be going back then.’...อ่านต่อ
This Nanda, by the time, has got up to the treasure and is standing right over it, he is so puffed up by the money....อ่านต่อ

นิทานชาดก : เจ้าพ่อต้นไทร อายาจิตรภัตตชาดก ว่าด้วยการฆ่าสัตว์แก้บน

ในอดีตกาลมีพ่อค้าคนหนึ่ง จะเดินทางไปค้าขายยังเมืองไกล จึงมาบนบานกราบไหว้ต้นไทรใหญ่หน้าบ้านของตน...อ่านต่อ
เมื่อกลับมาถึง เพื่อนบ้านเรือนเคียงที่ทราบข่าวต่างก้ออกมาต้อนรับแสดงความยินดี พ่อค้าได้สั่งให้บริวานฆ่าสัตว์มากมาย มาทำพิธีแก้บนที่ต้นไทรใหญ่หน้าบ้าน...อ่านต่อ
Once on a time in the Kasi country, a squire of a certain little village had promised a sacrifice to the fairy of a banyan tree which stood at the entrance to the village....อ่านต่อ
The merchant ordered to slay a number of living creatures and offer them up as a sacrifice to obtain a release from his vow....อ่านต่อ

นิทานชาดก : กวางน้อยใจเพชร ติปัลลัตถมิคชาดก ว่าด้วยการเอาตัวรอดจากภัยที่มาถึง

ในอดีตกาล ณ ชายป่าใกล้กรุงราชคฤห์ มีพญากวางตัวหนึ่งปกครองกวางฝูงใหญ่ อาศัยหากินอยู่ด้วยความผาสุกตลอดมา...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ณ ชายป่าใกล้กรุงราชคฤห์ มีพญากวางตัวหนึ่งปกครองกวางฝูงใหญ่ อาศัยหากินอยู่ด้วยความผาสุกตลอดมา...อ่านต่อ
Once on a time a certain king of Magadha was reigning in Rajagaha and in those days the Bodhisatta, having been born a stag, was living in the forest at the head of a herd of deer....อ่านต่อ

นิทานชาดก : มิตรแท้ มหาอุกกุสชาดก ว่าด้วยการคบมิตร

มีสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ด้านขวาของสระนั้น มีเหยี่ยวตัวผู้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณ ด้านหลังของสระมีเหยี่ยวตัวเมียตัวหนึ่งอาศัยอยู่...อ่านต่อ
เมื่อพญานกออกบินมาถึงกองไฟก็บ้วนน้ำที่อมไว้ในปากพร้อมสลัดน้ำในปีกรดลงบนกองไฟจนดับมอด เมื่อชาวบ้านจุดไฟใหม่ ก็ปีนขึ้นไปบนต้นกระทุ่มอีก พญานกออกก็ใช้วิธีเดิมดับคบไฟ พวกชาวบ้านก็จุดคบไฟขึ้นอีก พญานกออกก็ดับไฟอยู่เช่นนี้...อ่านต่อ
กล่าวจบ พญาราชสีห์ก็เดินจากไป ส่วนพญานกออกและพญาเต่า ก็แยกย้ายกันกลับไปยังที่อยู่ของตน สัตว์ทังหลายต่าง ตั้งใจรักษามิตร ไมตรีต่อกันไว้ ไม่ทำลายมิตรธรรม คงเป็นเพื่อนรักกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความผาสุกปลอดภัย ตลอดอายุขัยของตน...อ่านต่อ
เหยี่ยวจึงเล่าเรื่องราวที่ ชาวบ้านกำลังจะจับลูกของตนไปกิน และการกระทำอันน่าสรรเสริญ ของพญานกออกให้ พญาเต่าผู้เป็นสหายฟัง...อ่านต่อ
In the rural area not far from a village, … there was a large natural lake, …and upon its southward shore lived a hawk, on the west a she-hawk....อ่านต่อ
Ah! This is the cry of birds! Up, make up the fire; we cannot lie here hungry, … but before we lie down we will have a meal of fowls’ flesh. Let make the fire blaze and built it up....อ่านต่อ
Whenever the bird puts out the fire, you keep making it. Don’t be outdone by it. OK, no problem....อ่านต่อ
Look, … So, why should we trouble about the young hawks? Let us roll over this cursed tortoise and kill him! He will be enough for all....อ่านต่อ

นิทานชาดก : มหาอำมาตย์ผู้ทรงปัญญา มหาสารชาดก ว่าด้วยต้องการคนที่เหมาะกับเหตุการณ์

กาลครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณศรีวันหนึ่งพระองค์ และพระมเหสี ได้เสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานเพื่อพักผ่อนหน่อยใจ...อ่านต่อ
พระราชาจึงรับสั่งให้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ไปขังไว้ในเรือนจำ เพื่อรอการไต่สวนคดีต่อไป...อ่านต่อ
พระเจ้าพรหมทัตทรงชื่นชมในสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด ของอำมาตย์เป็นอย่างยิ่งจึงกล่าวสรรเสริญว่า...อ่านต่อ
Once on a time when King Brahmadatta was reigning in Benares, … … one day the King and the Queen with a large following went into his pleasance in the woods....อ่านต่อ
If I deny the charge, I shall die with the beating I shall get from these ruffians. I’d better confess. It was the treasurer who made me take that valuable necklace and I took it and gave it to him....อ่านต่อ
How then came you to pass on to me what this fellow had never given to you? I only said so because I thought that if you and I, both high officers of state, stand together, we can soon put the matter right....อ่านต่อ
นิทานชาดก

แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี

นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์, พุทธศาสนา, สื่อธรรมะ,สื่อธรรมะ, วีดีโอธรรมะ, ธรรมะ, ธรรมะออนไลน์, ทศชาติ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, กัลยาณมิตร, เว็บกัล, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, chadok, chataka, tale, yarn, merit, virtue, Buddhist, story of lord buddha, fable, thai cartoon, thai manga kal, webkal, kalyanamitra,kalyanamit, dhamma vdo, buddhism, buddhist, buddha, moral, law of kamma
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล