อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เรื่องที่ ๒๒ ทองที่องค์พระงอกเพิ่มขึ้น

เรื่องที่ ๒๒  ทองที่องค์พระงอกเพิ่มขึ้น
 

คุณอุทัย คูตระกูล เล่าไว้ว่า ได้รับพระของขวัญพระมหาสิริราชธาตุ ไปเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ พิจารณาดูเห็นมีสีค่อนข้างขุ่น ออกลักษณะสีแดงล้วนๆ เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาคุณอุทัยได้เดินทางไปปฏิบัติ ธรรมกับหมู่คณะที่จังหวัดเชียงใหม่

 

อานุภาพ พระมหาสิริราชธาตุ พระดูดทรัพย์ เรื่องที่ ๒๒  ทองที่องค์พระงอกเพิ่มขึ้นก่อนนั่งปฏิบัติธรรมทุกครั้ง คุณอุทัยจะนำพระมหาสิริราชธาตุออกมาดู และให้คนอื่นๆ ดูด้วย เพื่อให้พวกเขานำองค์พระไปเป็นนิมิตในการภาวนาเช่น เดียวกับผู้เป็นเจ้าของ บุญอาจช่วยให้องค์พระสุกใสขึ้น จากนั้นคุณอุทัยมักจะพูดสรรเสริญพระของขวัญชิ้นนี้อยู่เสมอว่า เมื่อได้เป็นเจ้าของแล้ว สุขทั้ง กาย สุขทั้งใจ

ทำเช่นนี้อยู่ไม่นาน คุณอุทัยสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาด คือมีสายสีทองคำทั้งสุกปลั่งและใส จนมองทะลุเกิดขึ้นเอง โดยเริ่มจากบริเวณใกล้ๆ ศูนย์กลางกายองค์พระเรื่อยๆ จนถึงพระพักตร์และพระวรกายซีกขวา

 
กลับมาอยู่กรุงเทพฯแล้ว ปรากฏการณ์นั้นยังเกิดต่อ ธาตุคำแก้วมณีขยายเพิ่มมากขึ้น เป็นเส้นพาดต่อมาที่พระหัตถ์ซ้าย และเริ่มจะยาวไปที่พระบาทขวา องค์พระที่เดิมสีขุ่นๆ ก็เปลี่ยนเป็นใสจนเป็นเงาแวววาว และใสต่ออยู่เรื่อยๆ สีแดงของสิทธิธาตุก็เริ่มสว่างชัดเจน ทำนองเดียวกันเจ้าของรู้สึกแปลกและปีติใจมากที่องค์พระนี้เปลี่ยนแปลงเองได้
 
นอกจากนี้ เมื่อคุณอุทัยถ่ายภาพองค์พระ โดยตั้งกล้องให้ใกล้เพื่อถ่ายได้ภาพชัดที่สุด เมื่อล้างฟิล์มออกมาแล้ว ภาพที่ปรากฏมีแต่กรอบด้านนอกที่ล้อมรอบองค์พระซึ่งทำด้วยทองคำเป็นรูปพญานาคเท่านั้น ถ่ายภาพพระมหาสิริราชธาตุไม่ติด คนถ่ายภาพเข้าใจว่าเป็นเพราะไม่ได้ขออนุญาต
 
ทุกวันนี้ผู้เล่ายังคงใช้พระของขวัญชิ้นนี้เป็นอารมณ์นิมิตในการเจริญภาวนา ระลึกถึงท่านที่ศูนย์กลางกาย ปรากฏว่าเห็นองค์พระเป็นแสงสว่างสีต่างๆ บางคราวสว่างเหมือนสีจีวรพระ บ่อยครั้งเป็นประกายของแสงเพชร บางทีเปลี่ยนเป็นสีแดงสลับกันไป
 
คุณอุทัยกล่าวตอนท้ายว่า "ด้วยปาฏิหาริย์ของพระมหาสิริราชธาตุ ผมมีกำลังใจนั่งปฏิบัติธรรมมากยิ่งๆ ขึ้น และยิ่งมีกำลังใจเพิ่มพิเศษขึ้นไปอีก เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ท่านเมตตานำลูกๆ ทุกคนปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ โดยให้ทุกคนที่รับพระของขวัญนั้นไปแล้วนำพระติดตัวมาเติมพลังบุญทุกครั้ง ผมจึงดีใจและตั้งใจว่าถ้าไม่ไปปฏิบัติธรรม ต่างจังหวัดแล้ว จะต้องไปวัดทุกวันอาทิตย์ตลอดพรรษานี้ทีเดียว"
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร