วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๒๒ ปีที่ ๒

 

       เหตุการณ์สะเทือนขวัญใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างยากที่จะพรรณนาความสูญเสียได้ เพราะชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่า มีความหมาย กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้ง เป็นเรื่องที่ยากแสนยาก อย่างไรก็ตาม ในเมื่อวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ พุทธบริษัท ๔ ที่มีความรัก ความห่วงใยในพระพุทธศาสนา จึงสามัคคีพร้อมใจกัน ไม่ย้าย ไม่หนี จะยืนหยัดอยู่ในผืนดินด้ามขวานทองนี้ และจะทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป เอาบุญทุกบุญช่วยค้ำจุนให้สันติสุขบังเกิดขึ้นในแผ่นดินแห่งนี้

 

 

         ผู้มีบุญทั้งหลายพร้อมใจกันจัดงานบุญใหญ่ขึ้นทุกเดือน เพื่อถวายมหาทานบารมีแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ผู้อุทิศชีวิตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งหมด ๒๖๖ วัด ในยามที่ท่านได้รับความลำบากทั้งกายและใจ ด้วยความสำนึกในน้ำใจ ของท่านที่มีความเมตตากรุณา ต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้อย่างแท้จริง

 

 

           โครงการช่วยเหลือพระสงฆ์ทั้ง ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และหมู่คณะกัลยาณมิตร ทั่วโลก จะยังคงสนับสนุนทั้งกำลังใจ และปัจจัย ๔ ทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ในเดือนมีนาคมนี้ งานได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี เวลา ๐๗.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีปล่อยโค ตามด้วยรายการเสวนาธรรม โดยผู้ทรงคุณ ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้ชม วีซีดีชุดพิเศษ "วัดศูนย์รวมศรัทธา" หลังจากนั้นมีพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ทั้ง ๒๖๖ วัด งานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี คือพระอุดมธรรมคณี วัดหลักเมือง และพระปริยัติสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา (ธรรมยุติ) วัดนพวงศาราม มาเป็นประธานสงฆ์ และนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภาพในงานวันนี้นำความปลื้มปีติมาสู่ทุกคน บางท่านกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ หลายคนเปิดใจว่า รู้สึกอบอุ่นที่ได้มาร่วมงาน กำลังใจที่ได้รับในวันนี้ช่วยสลาย ความหวาดหวั่นในมรณภัยออกไป และเชื่อว่าบุญจะเป็นที่พึ่งคอยคุ้มครองตลอดไป

 

 

 

            ทางคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนา บุญกับทุกหน่วยงานในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ทุกกลุ่ม ชมรม สมาคมต่างๆ ที่สนับสนุนให้งานครั้งนี้สำเร็จลงได้อย่างงดงาม ผลแห่งบุญนี้จะคุ้มครอง ทุกท่านทั้งภพนี้และภพหน้า และคุ้มครองทุกท่าน ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขฉันท์พี่น้อง สร้างดินแดนแห่งนี้ให้มีสันติภาพดังเดิม

 

 

         ฉบับนี้เราไปกราบนมัสการ พระคุณเจ้าผู้อุทิศ ชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่ง ใน ๒๖๖ วัด ท่านคือ พระสุเทพ ญาณเทโว พรรษา ๑๓ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาลวัน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พระอาจารย์ท่านได้เปิดใจให้ฟังว่า "ตัวอาตมาเป็นคนจังหวัดนครปฐม บวชเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทราบข่าวว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่แห่งนี้ทำให้ชาวพุทธหวาดกลัวมาก ในขณะนั้นมีโครงการของสมเด็จพระราชินี ที่รับสมัครพระลงมาปฏิบัติหน้าที่ ก็เลยสมัครใจลงมา วัดอยู่ในป่าลึกมาก ห่างจากตัวเมือง ชาวพุทธที่อยู่บริเวณรอบวัดมีประมาณ ๕๐ ครัวเรือน นอกนั้นเป็นผู้นับถือศาสนาอื่น ตอนแรกวัดก็ดูโทรมเหมือนกัน ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว มาอยู่ที่นี่โยมทานอะไร เราก็ฉันอย่างนั้น ไม่ยุ่งยากอะไร ทำตัวให้โยม เลี้ยงง่าย อาตมารู้ว่าพื้นที่นี้มันไม่ปลอดภัยแต่ก็มีความคิดเดียวคือ แม้ว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นอะไรไป ก็ไม่เป็นไร ขออุทิศชีวิตนี้เพื่อพระพุทธเจ้า และจะมุ่งมั่นประพฤติธรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะมั่นใจเสมอว่า ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม ชีวิตผ่านอะไรมามากแล้ว ตายก็ช่างมัน เกิดมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ได้ใช้หนี้แผ่นดินเกิด ก็ภาคภูมิใจแล้ว พระพุทธเจ้าท่านเจออุปสรรคมากกว่าเรานัก ท่านก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง เราพบเจอแค่เศษเสี้ยว ให้รู้ไปว่าจะอดทนไม่ได้ สิ่งที่ชาวไทยพุทธเจ็บปวดมากที่สุด คือ ถูกทำร้ายทุกวัน ต้องพูดตรงไปตรงมากันเลยว่า กำลังใจของชาวพุทธและพระภิกษุได้มาจากการที่วัดพระธรรมกายมาจัดงานรวมใจ พุทธบริษัท ๔ ทุกๆ เดือน เป็นหน่วยงานเดียวที่เป็นสายเลือดเส้นใหญ่ในขณะนี้ ที่ยังพอหล่อเลี้ยงกายและใจอยู่ เติมเต็มส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ อาตมา จึงไปร่วมงานทุกครั้ง เหมือนวันที่ ๒๒ เมษายนนี้ เป็นวันคุ้มครองโลก ก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วย การรวมสงฆ์ถึง ๒๐,๐๐๐ วัด ร่วม ๑๐๐,๐๐๐ รูป มันไม่ธรรมดา แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่ ยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้ ชาวพุทธต้องไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น งานวันที่ ๒๒ เมษายนนี้จึงสำคัญมาก จะทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็ง น่าอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อ ธัมมชโยที่ท่านคิด พูด ทำ เพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง"

          บรรยากาศใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องบอกว่าทำใจลำบากที่คิดจะเดินทางไป แต่สำหรับพระสงฆ์ทุกรูป และชาวพุทธทุกคน ที่อยู่พื้นที่แห่งนี้ ยังคงหยัดสู้และไม่คิดหนี คิดย้ายไปไหน โดยยึดหลักคำสอนของพระบรมศาสดา เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐไปตลอดชีวิต

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 54 เมษายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร