วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ขอแสดงความยินดีที่ DMC ได้รับรางวัลช่อสะอาด

เรื่องเด่น

เรื่อง : มาตา

 
 


 

ขอแสดงความยินดีที่ DMC ได้รับรางวัลช่อสะอาด

        เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย จัดงานมอบ รางวัลช่อสะอาดŽ ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้การสนับสนุนยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ โฆษณา ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกเผยแพร่สู่สังคม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้านละครโทรทัศน์และ โฆษณาทางโทรทัศน์

       ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ มีผลงานจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ผลปรากฏว่า รางวัลเกียรติยศสถานีโทรทัศน์ผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลช่อสะอาดในปีนี้ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. สถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และสถานีโทรทัศน์ช่อง DMC ซึ่งเป็นสถานีเคเบิลทีวีสถานีเดียวที่ได้รับรางวัลช่อสะอาดในปีนี้

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เรื่องโรงเรียนหลังเขา


          สถานีเคเบิลทีวีช่อง DMC ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานีโทรทัศน์ผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์ จากผลงาน การเผยแพร่ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกเรื่องโรงเรียนหลังเขา ละครเรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของคุณครู จิราพร สุวรรณะ หรือ ผอ.อี๊ด ผู้อำนวยการโรงเรียน สังวาลย์วิทย์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคุณครูจิราพร เครื่องพนัด หรือครูไก่ ผู้ประสาน งานโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ  ทางก้าวหน้าŽ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสศึกษา ธรรมะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ คุณครูทั้ง ๒ ท่านเป็นแบบอย่างในการนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากหนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ไป แก้ปัญหายาเสพติดและสร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทุก ๆ คนในสังคม เคเบิล ทีวีช่อง DMC จึงเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจนี้สู่สายตาชาวโลก

          DMC ถือได้ว่าเป็นสถานีเคเบิลทีวีระดับโลก ที่เผยแพร่รายการธรรมะไปทั่วโลก อีกทั้งยังมีผลงาน โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของคณะกรรมการ และสาธารณชน DMC มิเพียงได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานีโทรทัศน์ผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์ช่อสะอาดเท่านั้น เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ DMC ยังได้รับรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards ครั้งที่ ๒๘ ถึง ๑๒ รางวัล  นอกจากสถานีเคเบิลทีวีช่อง DMC จะได้รับรางวัลช่อสะอาดแล้ว ผู้ผลิต และนักแสดงนำในละครเรื่องโรงเรียนหลังเขายังได้รับ รางวัลโล่เกียรติยศผู้ผลิตละครโทรทัศน์ และรางวัลโล่เกียรติยศนักแสดง นำฝ่ายหญิงอีกด้วย

ความในใจของคณะกรรมการตัดสิน

          คุณชมะนันทน์ วรรณวินเวศร์

          อนุกรรมการผู้ตัดสินรางวัลช่อสะอาด

          "พอคณะกรรมการรู้ว่าละครเรื่องนี้สร้างขึ้น มาจากความจริงของชีวิต กรรมการทุกคนก็รีบหยิบ ขึ้นมาพิจารณาทันทีเลยครับ ขอบอกว่าทีมงานเข้าใจ คัดเลือกนักแสดงที่มาเล่น ทำให้เนื้อเรื่องทุกอย่างออกมากินใจมาก ๆ ยิ่งพอรู้ว่าเป็นเรื่องจริงด้วยแล้ว รู้สึกโดนใจมากที่สุดเลยครับŽ"

 


           คุณอติรุจ ขวัญเมือง

          อนุกรรมการผู้ตัดสินรางวัลช่อสะอาด

          "ทาง ป.ป.ช. ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มาก ๆ นะครับ เพราะหลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาละครที่นำเสนอผ่านทางช่อง DMC ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเคเบิลทีวี แต่ผลงานต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าสามารถแข่งกับช่องฟรีทีวีได้อย่างสบาย ๆ ละครโรงเรียนหลังเขาที่พระเดชพระคุณนำเสนอนั้น ถือว่าเป็นพระคุณกับประเทศชาติมาก เพราะทำให้คนดูแล้วมีศีลธรรม ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน ตรงใจและตรงตามวัตถุประสงค์ของ ป.ป.ช. มาก ๆ การมอบรางวัลช่อสะอาดให้กับสถานี DMC ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นเอกฉันท์ เพราะรางวัลของเรา คือ รางวัลช่อสะอาด และอยากให้ DMC ส่งเสริมให้มีการผลิตละครน้ำดี อย่างนี้ต่อไปครับŽ"

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 97 พฤศจิกายน ปี2553

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร