วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 

 

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ทางมาแห่งบุญอันประเสริฐ

          ตราบใดที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวกิเลส เสบียงในการเดินทางไกล ในสังสารวัฏคือบุญกุศลนี้ ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การสั่งสมบุญทำได้ในทุกที่ ทุกโอกาส ทุกเวลานาที ขอเพียง ให้เราเห็นคุณค่าของบุญ แล้วทุ่มเทสร้างความดีอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งทำให้ถูกเนื้อนาบุญอันเลิศ ย่อมย่นย่อระยะทางในการไปให้ถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอน ดังพุทธพจน์ที่ว่า

      "ในบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นมา ความรู้เป็นสิ่งประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป อวิชชาเป็นสิ่งประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า พระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐ บรรดาชนผู้แถลงคารม พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐŽ"

           ในบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้า พระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐสุด ที่พระพุทธองค์ตรัสเช่นนี้ เพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ท่านบำเพ็ญเนกขัมมบารมี มุ่งที่จะชำระกาย วาจา และใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ยิ่งหากทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ มหัคตกุศลอันจะนับจะประมาณมิ ได้ย่อมบังเกิดขึ้น ขอให้ตระหนักว่าที่เราทำบุญกับพระสงฆ์นั้น ทำด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในความเป็นผู้มีศีล สมาธิ และปัญญา ที่จะสามารถช่วยตนและหมู่สัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิ ความบริสุทธิ์ของเนื้อนาบุญ คือ ทางมาแห่งบุญกุศล ที่จะเกิดขึ้น กับตัวเราไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน

 

         ดังเช่น บุญจากการสร้างมหาทานบารมีในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ซึ่งได้กลายเป็นประเพณีมหากุศลประจำปีในหลายพื้นที่ ภาพแห่งความประทับใจและความปลื้มปีติ เมื่อได้ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ยังคงประทับอยู่ในดวงใจที่ใสสว่างของเหล่าสาธุชนทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้จัดให้มีพิธีตักบาตรในหลายจังหวัดด้วยกัน

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผˆานมา เหล่าพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได‰ร่วมกัน สร้างมหากุศลครั้งใหญˆในพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ ถนนสิงหนาทบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูอนุชิตสุตาทร เจ้าคณะ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานสงฆ์ และ ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          การจัดพิธีตักบาตรในครั้งนี้ ได้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ แล้ว โดยนิมนต์คณะสงฆ์ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นเนื้อนาบุญ เพื่อสืบสานประเพณีของชาวพุทธ และนำปัจจัยไทยธรรมถวายคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ที่อยู่รักษาพระพุทธศาสนาและดินแดนของไทยไว้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

          การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จได้ จากความมุ่งมั่นในการร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูศีลธรรมโลกขององค์กร พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะสงฆ์อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๗ สถานีตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แขวงการทางแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สำนักบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาคม รวมใจไทยล้านนา สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ธุดงคสถานล้านนา ชมรมกัลยาณมิตรแม่ฮ่องสอน ชมรมกัลยาณมิตรแม่สะเรียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สมาคมบัณฑิตรัตน์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป

จังหวัดเลย

          จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุม และเป็นจังหวัดเดียวใน ประเทศที่เคยหนาวจัด อุณหภูมิลดลงถึงศูนย์องศาเซลเซียส แต่วันนี้เมืองเลยมีความอบอุ่นเป็นพิเศษ ด้วยธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะครั้งนี้ได้มีพุทธบุตรเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพุทธศาสนิกชน ในพิธีตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป ณ วงเวียนน้ำพุ ถนนนกแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายมหานิกาย พร้อมด้วยพระปิยทัสสี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายธรรมยุต มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายพรศักดิ์ เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          การตักบาตรครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวันหนึ่งสำหรับเมืองเลย ที่ได้มีการปิดถนนเพื่อทำ ความดี เพื่อประกอบพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นมหาสังฆทานและมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ของ พุทธศาสนิกชนชาวเมืองเลยและชาวไทย เป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของการสืบทอดอายุพระศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชน นำมาซึ่งสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ที่สำคัญเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๖๖ วัด คุณครู นักเรียน ชาวไทยพุทธในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ พร้อมทั้งนำไปช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนี้ยังนำไปสมทบถวายช่วยเหลือคณะสงฆ์และบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสมบัติในจังหวัดเลย รวมถึงนำไปร่วมสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลเลย และการจัดตักบาตร ครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้พ่อ แม่ ลูก และสังคมมีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น ความรักสามัคคี โดยการมาทำบุญร่วมกันและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยด้วยเช่นกัน

 
 

          การตักบาตรครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานจังหวัด เทศบาลเมือง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรจังหวัด สโมสรไลออนส์เมืองเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดทหารบกเลย ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ร.๘ พัน ๑ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียง ตำรวจภาค ๔ จังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.จังหวัดเลย สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓ วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หอการค้าจังหวัดเลย ชมรมรวมใจไทยเลย พุทธสมาคมจังหวัดเลย สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเลย โรงเรียนเทคนิคเลย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนบ้านนาแขม โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเลย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป

จังหวัดยโสธร

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ณ ถนนแจ้งสนิท ตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง ถึงหน้า ธกส. จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดงานมหาสังฆทานและ การตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๓,๐๐๐ รูป งานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร มาเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ นาคประดา ผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดยโสธร ได้ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งและเพื่อเป็นการร่วมทำบุญช่วยเหลือพระสงฆ์ ๒๖๖ วัด ชาวพุทธ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ทั้งยังนำสิ่งของตักบาตรไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด‰วย

 
 

          การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดยโสธร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๑ และเขต ๒ โรงพยาบาลยโสธร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบยโสธร โรงเรียน ตˆาง ๆ ในจังหวัดยโสธร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดยโสธร วัดบ้านคำฮี ชมรม V-Star ยโสธรทุกโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดยโสธร ชมรมสร้างสรรค์คนดีศรียโสธร ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดยโสธร สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 
 

          เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้พระพุทธศาสนากำลังมีภัย ทั้งภัยจากภายในและภายนอก ซึ่งกระทบกระเทือนต่อความห่วงใยของชาวพุทธทั่วโลก ไม่เพียงแต่ปัญหาวัดร้างที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ มีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการว่า วัดร้างในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นถึง ๑๐,๐๐๐ วัด สัญญาณอันตรายเช่นนี้ หากชาวพุทธยังนิ่งดูดาย ไม่ตื่นตัวขึ้นมาปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ในอนาคต อีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศไทยอาจแปรสภาพเป็นอดีตเมืองพุทธ ดังที่นานาประเทศเพื่อนบ้านเคยประสบมาแล้ว

 


 

          ดังนั้น ชาวพุทธจึงมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กลับคืนมาโดยเร็ว ซึ่งโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ในอนาคต ด้วยตระหนักดีว่า ชีวิตในสังสารวัฏเป็นชีวิตที่เสี่ยงต่อภัยที่คอยคุกคามเราอยู่ตลอดเวลา หากผู้ใดรู้จักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าด้วยการสร้างบุญบารมีทุกรูปแบบ บุญก็จะคอยส่งผลดีงามให้กับชีวิตของเรา และกีดกันขัดขวางสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ห่างจากตัวเรา ยิ่งเรามีความบริสุทธิ์มาก บุญจะยิ่งส่งผลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อุปสรรคต่าง ๆ จะมลายหายสูญ ดังนั้น หมั่นทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เป็นประจำทุกวัน เพื่อรักษาใจให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลา จึงจะเป็นหลักประกันให้ชีวิตปลอดภัยได้อย่างแท้จริง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร