วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๑๒๕ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ทบทวนบุญ
เรื่อง : บริบูรณ์ สัญลักษณ์พิบูลย์

  

เช้าอันชื่นบาน
ถวายมหาทานท่ามกลางทิวแถวแห่งบานชื่น


        เช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเช้าแห่งความชื่นบานของเหล่าศิษยานุศิษย์ ทั้งหลาย ที่ได้บำเพ็ญมหาทานด้วยการตักบาตรพระภิกษุสามเณร ถึง ๑๕,๐๐๐ กว่ารูป ณ แผ่นดิน ดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ในวาระวันคล้าย วันเกิดครบรอบ ๑๒๕ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย แผ่นดินผืนนี้ คือ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายต่อมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นแผ่นดินที่รองรับการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกาย เนื้อของท่าน บรรยากาศแห่งการถวายมหาทานในครั้งนี้เต็มไปด้วยความชื่นบานท่ามกลางทิวแถวแห่ง ดอกบานชื่นทั้ง ๗ สี สำหรับดอกบานชื่นนั้น ถือเป็น ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์ Compositae เป็นดอกไม้ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดี และนิยมปลูกกันมากไม่แพ้ ดอกไม้ยอดนิยมชนิดอื่น ๆ เพราะปลูกง่าย โตเร็ว แข็งแรง ทนทาน มีมากมายหลายสี ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยเมล็ด นอกจากนี้ ยังมีชื่อที่เป็นคำไทยแท้มีความหมายเป็นมงคล ทั้งคำว่า บาน ที่หมายรวมถึง เบิกบาน ผลิบาน แย้มบาน รวมถึงความสุข ส่วนคำว่า ชื่น หมายถึง ความสดชื่น ชื่นชม ชื่นใจ ชุ่มชื่น ชื่นเย็น เป็นต้น ล้วนแต่เป็นลักษณะ ที่พึงปรารถนาทั้งสิ้น ประโยชน์หลักของบานชื่น คือ ใช้เป็นไม้ดอก ไม้ประดับ เนื่องจากมีดอกที่โดดเด่น สะดุดตา มีสีสันหลากหลาย มีรูปทรงต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย ดอกบานชื่นซึ่งเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์ แห่งความชื่นบานและนามแห่งดอกบานชื่นก็เป็นมงคลนาม เป็นนีมิตหมายแห่งการเข้าถึงสันติสุขภายในตามมรรควิถีแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นหนทางสายเอก สายเดียวสู่ความหลุดพ้น ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้ค้นพบขึ้น อีกครั้งหลังถูกอวิชชาปิดบังมายาวนาน
 

อัญเชิญจักรแก้วประดิษฐาน
ณ เสาเรือนเกิด พระผู้ปราบมาร


        หลังจากตักบาตรเป็นที่เรียบร้อย เราได้เดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ซึ่งบัดนี้การก่อสร้างมหาวิหารบนแผ่นดินดอกบัวคืบหน้าไปอย่างมาก มองเห็นเป็นรูปทรงภูเขาทองเด่นตระหง่าน สายวันนี้เราจะได้อัญเชิญจักรแก้วประดิษฐานบนยอดเสาเรือนเดิดของท่าน พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้เรี่มต้นด้วยการนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใส โดยมีการถ่ายทอดเสียงท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จากสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เข้ามา ยังพื้นที่ แม้แสงอาทิตย์ของวันนี้จะเจิดจ้าเพียงใดแต่ดวงใจภายในกลับชุ่มเย็นด้วยกระแสธารแห่งบุญ เมื่อถึงเวลาสว่าง พิธีอัญเชีญจักรแก้วก็ได้เริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางเสียงสวดชยันโตของเหล่าพระภิกษุสงฆ์ จักรแก้วลอยเด่นท่ามกลางนภากาศพร้อมดวงแก้วมณีสีทองสุกใส จักรแก้ว และดวงแก้วมณีนั้นไซร้ ค่อย ๆ เคลื่อนลงประดิษฐาน ณ ปลายยอดเสา เรือนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร อย่างสง่างาม สร้างความปลื้มปีติเบิกบานในบุญแก่ ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นยิ่งนัก

 
เมื่อจักรแก้วประดิษฐาน
สันติสุขอันไพศาลจักแผ่ไป


        การอัญเชิญจักรแก้วประดิษฐาน ณ ปลายยอด เสาเรือนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ถือเป็นนิมิตหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ เพราะจักรแก้ว เป็นประธานแห่งรัตนะทั้ง ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อรัตนะทั้ง ๗ ประการนี้บังเกิดขึ้น ความบริบูรณ์พร้อมแห่งโภคทรัพย์สมบัติย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อโภคทรัพย์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วย่อมเอื้อ ต่อการบำเพ็ญบารมีอื่น ๆ ตามมา และมีเวลาสำหรับการประพฤติ ปฏิบัติธรรมมากขึ้น เพราะไม่ต้องลำบากด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีวิต เมื่อมีเวลาแห่งการทำใจหยุดนิ่งมากขึ้น ผู้คนทั้งหลายย่อมเข้าถึง รัตนะภายใน คือ พระรัตนตรัยที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อันเป็น เหตุนำมาซึ่งสันติสุขที่แท้จริงและความสุขนี้จักปกแผ่ไปทั่วโลก

สืบสานสายธรรม ถวายปัจจัย
สร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ 


        ในช่วงบ่ายสาธุชนทั้งหลายก็ได้เดีนทางจากแผ่นดีนดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุริ มายังวัดพระธรรมกาย เพื่อร่วมพิธีกรรมในช่วงบ่าย คือ การนั่งสมาธิเจริญภาวนาและร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรม เพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งจะใช้เป็นอาคารสำนักงานสำหรับการขยายพระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายออกไปทั่วโลก เพราะลูกหลานหลวงปู่ทุกคนตระหนักดีว่า กว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่จะค้นพบวิชชาธรรมกาย ให้หวนคืนมาอีกครั้งนั้นยากลำบากยิ่งนัก เป็นสิ่งที่เดิมพันด้วยชีวิต การทำหน้าที่ในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายซึ่งจะนำพาสันติสุขมาสู่ มวลมนุษยชาติ จึงถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันสืบสานต่อจากท่าน และเมื่ออาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ สำเร็จลุล่วง ดวงแก้วแห่งพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายจักโชติช่วง สว่างไสวกลางดวงใจของชาวโลกทุกผู้คน ซึ่งกุศลผลบุญนี้ย่อมอำนวยให้ทุกคนมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ตลอดไป และได้ร่วมสร้างบารมีกับท่านในสภาวะแห่งความเจริญพร้อมด้วย ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ และนิพพานสมบัติ ตราบถึง ที่สุดแห่งธรรม

        เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ณ แดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่าน ที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี หากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะครบ ๑๒๕ ปี ในวันนี้ ให้ลูกทุกคนนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ อยู่กลางดวงบุญใส ๆ หรือจะนึกถึงดวงบุญ ใส ๆ อยู่ในกลางพระเดชพระคุณหลวงปู่ อย่างเบา ๆ สบาย ๆ โดยอาราธนาให้ท่าน นั่งขัดสมาธิ เจริญสมาธิภาวนา หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา เพื่อจะได้ระลึกนึกถึงท่านว่าเพราะมีวันนี้ จึงมีการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่าน

        การบังเกิดขึ้นของท่านนำประโยชน์สุขให้แก่ตัวเรา ต่อชาวโลก ต่อสรรพสัตว์ ทั้งหลาย เพราะทำให้เราเข้าใจคำว่า "ธรรมกาย" เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจ คำว่าธรรมกายที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก แม้เราจะอ่านกี่รอบก็ตาม ก็เข้าใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าไม่สามารถที่จะนำเข้าสู่การปฏิบัติและบรรลุธรรมกายได้ จนกระทั่ง มีการบังเกิดขึ้นของท่านและการสละชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาที่โบสถ์ วัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง จึงทำให้ได้ค้นพบคำว่าธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

    เมื่อท่านรู้แล้ว เห็นแล้ว บรรลุธรรมแล้ว ก็ไม่ได้เก็บงำไว้เฉพาะตนของท่านเพียงผู้เดียว แต่มีจิตที่ประกอบไปด้วยมหากรุณาถ่ายทอดแก่ผู้มีบุญทั้งหลาย จนกระทั่งสืบทอดมาถึงพวกเรา ทำให้การมาเกิดของพวกเราในชาตินี้ เกิดแบบผู้มีบุญ มีวาสนาที่ได้รู้จักคำว่าธรรมกาย และรู้ว่าธรรมกายนี้มีอยู่ในตัวของพวกเรา อีกทั้งวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายจากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทำให้เรารู้จักที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง และเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยคำสอนของท่านว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"

 
        เมื่อเข้าถึงแล้ว ความสุขอันไม่มีประมาณ และความบริสุทธี์ของใจก็บังเกิดขึ้นกับ เรา เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว และได้รู้จักว่า พระรัตนตรัยนั้นเป็นอย่างไร พุทธรัตนะเป็นอย่างไร ธรรมรัตนะเป็นอย่างไร สังฆรัตนะเป็นอย่างไร นอกจากเราจะได้ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแล้ว ความรู้สึกว่าเราเป็นชาวพุทธก็สมบูรณ์ขึ้น ความเป็นอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็บังเกิดขึ้นกับเรา พุทธบุตรก็ได้บวชสองชั้น ได้เป็น สมณะแท้ อย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความเป็นโคตรภูบุคคล มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และก็เป็นต้นทางที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรม บำเพ็ญสมณธรรมกันต่อไป ตามกำลังแห่งบารมีของเรา ที่จะได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรา

        วันนี้ ณ สถานที่เกิดแดนนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเราผู้เป็นลูกหลานของท่าน การแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้น ได้บังเกิดขึ้นกับเราแล้ว ณ แดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่านในวันคล้ายวันเกิดของท่าน ซึ่งเราจะได้ประกอบพีธี อัญเชิญจักรแก้ว ประดิษฐาน ณ เสาเรือนเกิดของท่าน

     เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธี ให้ลูกทุกคนที้งทุกอย่าง ปล่อยวางทุกสิ่ง ดิน อากาศ ฟ้า จะเป็นอย่างไรก็ช่าง รวมใจไปหยุดนี่ง ๆ นุ่ม ๆ ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายของเรา ด้วยจิตอันเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทั้งคุณธรรม คุณวิเศษ รวมทั้งมหากรุณา ที่มีจิตประกอบไปด้วยความรักและปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติ ทำให้คำสอนตกมาถึงพวกเรา จนกว่าจะถึงเวลาสว่าง เราจึงจะพร้อมใจกันอัญเชิญจักรแก้วขึ้นประดิษฐาน ณ เสาเรือนเกิดของท่าน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร