วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตำนานบทใหม่ของ “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก"

ผลงานเกียรติยศ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ตำนานบทใหม่ของ
“การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก"

 

 

    วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอีกวันหนึ่งที่สาธุชนในห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย มีโอกาสต้อนรับผู้แทนกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) คุณเซย์ดา 
ซูบาซี เจมิซี (Seyda Subasi Gemici) ซึ่งเดินทางมาทำพิธีประกาศรับรองสถิติโลก “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” หรือ “The longest journey walking on flower petals” จากกิจกรรมการเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๔ และน้อมถวายใบประกาศเกียรติคุณแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ผู้เป็นประธานในการดำเนินโครงการ ซึ่งในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี ในการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

 


    โครงการธุดงค์ธรรมชัยโดยมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ได้รับการบันทึกสถิติระดับโลกลงใน “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับการรับรองจากคณะทำงานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ว่าเป็นผู้ที่สามารถทำสถิติโลกในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก คือ ๔๒๗.๘ กิโลเมตร (๒๖๕.๘๒ ไมล์) โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จำนวน ๑,๑๒๗ รูป ในกิจกรรมการเดินธุดงค์ธรรมชัย ระหว่างวันที่ ๒-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๕ ในประเทศไทย”

 


    ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย สามารถทำสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทางรวม ๔๔๘.๔ กิโลเมตร (๒๗๘.๖๒ ไมล์) โดยพระ-ภิกษุในพระพุทธศาสนาจำนวน ๑,๑๒๘ รูป     ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ ๒ เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๖ ในประเทศไทย” 


    ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ทำสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทางรวม ๔๕๓.๐ กิโลเมตร (๒๘๑.๔๘ ไมล์) โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจำนวน ๑,๑๒๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ ๓ เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๗ ในประเทศไทย” 


    สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ มูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย สามารถทำสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทางรวม ๔๘๕.๐ กิโลเมตร (๓๐๑.๓๖ ไมล์) โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจำนวน ๑,๑๓๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ ๔ เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๘ ในประเทศไทย” 

 


    สำหรับเกณฑ์การตัดสินของคณะทำงานกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ในการพิจารณาประกาศสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” นั้น พิจารณาจากเอกสาร ไฟล์วิดีโอ ไฟล์ภาพนิ่งของการเดินธุดงค์แต่ละวัน และบันทึกระยะทางด้วยระบบมาตรฐานสากลจีพีเอส (GPS) รวมทั้งพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด กำหนดไว้ 


    คณะทำงานของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เป็นเสมือนตัวแทนสายตาของชาวโลก ที่คอยทำหน้าที่สอดส่องและบันทึกผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความพิเศษอัศจรรย์ ให้เผยแผ่ไปสู่สายตาชาวโลก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้มีสิ่งที่ดีงามปรากฏขึ้นแก่สังคมโลก

 


    ดังนั้น การที่คณะทำงาน “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ลงมติให้มีการบันทึกกิจกรรมโครงการธุดงค์ธรรมชัยไว้เป็นบันทึกสถิติระดับโลกอีกครั้ง จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ตำนานบทใหม่แห่งการทำความดีของชาวพุทธยุคนี้จะได้รับการเผยแผ่สืบไป และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมนี้มีความสำคัญควรค่าแก่การบันทึกไว้เป็นหลักฐานและประจักษ์พยานแก่สายตาของมหาชน เพราะกิจกรรมครั้งนี้มิใช่เพียงการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความมานะพยายามของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่ต้องการสื่อให้ชาวโลกตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นทางมาของสันติภาพที่แท้จริงที่มวลมนุษยชาติต่างถวิลหา 

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร