วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีถวายสังฆทาน ๕๐ วัด ในเขตกรุงพนมเปญและจังหวัดกัมปงจาม ราชอาณาจักรกัมพูชา 

พุทธสามัคคี
เรื่อง : สพล.

 

พิธีถวายสังฆทาน ๕๐ วัด
ในเขตกรุงพนมเปญและจังหวัดกัมปงจาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 

 

    พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี  (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย มอบหมาย ให้คณะผู้แทน นำโดยพระวิเทศธรรมาภรณ์    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน   ในการถวายสังฆทานครั้งนี้ โดยมีกระทรวงธรรมการและศาสนากัมพูชาเป็นผู้ประสานงาน 


    ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘         ภาคเช้า คณะผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี   เข้าพบนายมึน คึน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการและศาสนากัมพูชา ณ ห้องประชุมกระทรวงฯ เพื่อหารือกิจการพระพุทธศาสนาไทย-กัมพูชา 

 


    ภาคบ่ายถึงเย็น คณะผู้แทนมีโอกาสเข้านมัสการและถวายเครื่องสักการะพระมหาเถระผู้ใหญ่ในกรุงพนมเปญอย่างเป็นทางการ ได้แก่ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ วัดอุณาโลม, สมเด็จพระสังฆนายกสุเมธาธิบดีนูนเง็ก วัดปทุมวดีราชวราราม, สมเด็จพระมหาโพธิวงศ์ฮองนัมเฮง รองสังฆนายก วัดชมพูไอเก็ก, สมเด็จพระมหาอริยวงศาเสาจันทอล วัดลังกา กรรมการมหาเถรสมาคม


    ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะผู้แทนร่วมถวายมหาสังฆทาน ๕๐ วัด ณ วัดสุวรรณรังษี อำเภอกองเมียส จังหวัดกัมปงจาม ท่ามกลางพุทธบริษัทไทย-กัมพูชา โดยมีพระนาคะมุนี ออน เที่ยงอ่าน ปัญญาปทีโป เจ้าคณะจังหวัดกัมปงจาม เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต นายมึน คึน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการและศาสนา เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการกระทรวงธรรมการและศาสนา 

 


    ในโอกาสนี้ พระวิเทศธรรมาภรณ์ได้อ่านสารจากพระเทพญาณมหามุนี และนพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิก-สัมพันธ์แห่งโลก เป็นผู้กล่าวรายงานในนามศิษยานุศิษย์พระเทพญาณมหามุนี ก่อนที่ประธานบุญพิธีและสาธุชนทั้งไทย-กัมพูชา    จะได้ถวายสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันด้วยความปลื้มปีติ


    พิธีกรรมครั้งสำคัญในวันนี้ นอกจากเป็นการมาประชุมพร้อมเพรียงกันของเหล่า พระภิกษุผู้ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกแล้ว ยังถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งของการสร้าง ความสมานฉันท์ในหมู่สงฆ์และพุทธบริษัท ชาวไทย-กัมพูชา อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่าง ๒ ประเทศ ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมโลกต่อไป 


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร