วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ การบวชมีอานิสงส์มากขนาดไหน ?

ทบทวนบุญ
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์

การบวชมีอานิสงส์มากขนาดไหน ?
อานิสงส์ของการบวชที่ส่งผลยาวนานเป็นกัป ๆ คืออะไร ?

       หากผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชไม่ได้ทำอนันตริยกรรม คือ กรรมหนัก ๕ อย่าง ได้แก่ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต ทำสงฆ์ให้แตกแยก การบวชซึ่งเป็นมหากุศลก็จะมีกำลังส่งผลมากและมีระยะเวลาส่งผลยาวนาน คือ จะส่งผลให้ผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชวนเวียนอยู่แต่ในสุคติภูมิ และเกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างตลอดต่อเนื่องตามจำนวนกัปที่ได้ประกอบเหตุไว้ ดังข้อมูลจากสุบินกุมารชาดก แปลจากบาลีฉบับภาษารามัญ (มอญ) ว่า…

      บุคคลที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่อนุญาตและเป็นเจ้าภาพให้ทาสหญิงทาสชายของตนและของคนอื่นบวช ถ้าบวชเป็นสามเณร เจ้าภาพจะได้อานิสงส์ ๖ กัป ถ้าได้บวชเป็นพระ เจ้าภาพจะได้อานิสงส์ ๑๒ กัป

 

         ชนบางจำพวกไม่มีบุตร ขอบุตรคนอื่น แล้วตัวเองเป็นเจ้าภาพบวชให้ ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ ๔ กัป ถ้าได้บวชเป็นพระ ได้รับอานิสงส์ ๘ กัป

         ชนเหล่าใดอนุญาตให้บุตรของตนบวช ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ ๘ กัป ถ้าบวชเป็นพระได้รับอานิสงส์ ๑๖ กัป

         ชนเหล่าใดอนุญาตให้ภริยาของตนบวช ถ้าบวชเป็นสามเณรี ได้รับอานิสงส์ ๑๖ กัป ถ้าบวชเป็นภิกษุณี ได้รับอานิสงส์ ๓๒ กัป

         ชนเหล่าใดได้มีจิตเลื่อมใสแบบ ญาณสัมปยุต คือ ผุดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครชักชวน ถ้าบวชเป็นสามเณร จะได้รับอานิสงส์ ๓๒ กัป ถ้าบวชเป็นพระได้รับอานิสงส์มากถึง ๖๔ กัป

 

๑ กัป..ยาวนานเท่าไร ?

      ๑ กัป อุปมาเหมือนการเอาศิลาแท่งทึบขนาดกว้าง ๑ โยชน์ ยาว ๑ โยชน์ สูง ๑ โยชน์ (๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร) และทุก ๆ ๑๐๐ ปี นำผ้าบางเท่าควันไฟมาลูบทีหนึ่ง ทำอย่างนี้จนศิลาแท่งทึบนั้นสึกราบเรียบเสมอกับพื้นดิน อุปมาระยะเวลาอันยาวนานนี้เท่ากับ ๑ กัป

 

อานิสงส์การบวช

         ๑. สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้

         ๒. ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะเพื่อเอาไว้ช่วยตนเองและผู้อื่น

         ๓. ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูง มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด

         ๔. หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อ ๆ ไป และยังส่งผลให้ผู้บวชมีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง ๖๔ กัป

         ๕. ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังจะส่งผลจากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

         ๖. บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบช่องทางในการประกอบอาชีพที่ดีกว่า ร่ำรวย มีชื่อเสียง พลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย

         ๗. บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบาย เปิดทางไปสวรรค์ให้แก่ผู้บวชเอง และส่งผลโดยตรงกับพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และบุลคลที่ผู้บวชต้องการจะอุทิศให้

         ๘. เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตอย่างรวดเร็ว

         ๙. เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วผืนแผ่นดินไทย สถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

 

      จะเห็นว่า การบวชมีอานิสงส์มากมายจะนับจะประมาณมิได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้มีคนสมัครบวชในโครงการต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกายเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางวัดได้จัดให้ผู้บวชในหลายโครงการนี้ เข้าพิธีบรรพชาพร้อมกัน ณ วัดพระธรรมกาย ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งโครงการต่าง ๆ ได้แก่

        ๑. โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นพระพี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา

        ๒. โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๗ ภาคฤดูฝน

        ๓. โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๕ ภาคฤดูฝน

        ๔. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ ๓

        ๕. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ AEC ผู้บริหาร รุ่นที่ ๑

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร